Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 24. märts 2009 - Strasbourg
 EÜ ja Nepali vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *
 Põllu- või metsamajanduslikud ratastraktorid (kodifitseeritud versioon) ***I
 Ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (kodifitseeritud versioon) *
 Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt *
 ELi prioriteedid ÜRO Peaassamblee 64. istungjärguks
 Üks aasta pärast Lissaboni tippkohtumist: Aafrika ja ELi partnerluse raames tehtud töö
 Aastatuhande arengueesmärkide kokkulepped
 Kunstiõpe Euroopa Liidus
 Aktiivne dialoog kodanikega Euroopa teemal
 AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2008. aastal
 Parimad tavad regionaalpoliitikas ja takistused struktuurifondide kasutamisel
 Ühtekuuluvuspoliitika ja maaelu arengu meetmete vastastikune täiendavus ja kooskõlastamine
 Kosmeetikatooted (uuestisõnastamine) ***I
 Biotsiidide turuleviimine ***I
 Tubakatoodete suhtes kohaldatava aktsiisimaksu struktuur ja määrad *
 Naiste suguelundite moonutamise vastane võitlus ELis
 Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus
 Territoriaalset ühtekuuluvust käsitlev roheline raamat ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseis
 Ühtekuuluvuspoliitika linnadimensioon uuel programmiperioodil
 Struktuurifondide määruse rakendamine aastatel 2007-2013
 Euroopa mikrokrediidi algatuse väljatöötamiseks, et toetada majanduskasvu ja tööhõivet
Tekstid (410 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika