Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 25. märts 2009 - Strasbourg
 Ühised konsulaarjuhised: biomeetrilised tunnused ja viisataotlused ***II
 Euroopa Investeerimispangale antav ühenduse tagatis ***I
 Euroopa lennundussüsteemi toimivus ja säästvus ***I
 Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused ***I
 Uuendtoit ***I
 Osoonikihti kahandavad ained (uuestisõnastamine) ***I
 Juhtimisvahend eelarvevahendite eraldamiseks
 2007.-2013. aasta finantsraamistiku vahekokkuvõte
 EÜ-Cariforumi riikide vaheline majanduspartnerlusleping
 EÜ ja Côte d'Ivoire’i vaheline vahepealne majanduspartnerlusleping
 Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Ghana vahel
 EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduspartnerluse vaheleping
 Vahepealne majanduspartnerlusleping EÜ ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riikide vahel
 EÜ ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vaheline majanduspartnerlusleping
 EÜ ja Ida-Aafrika Ühenduse partnerriikide vaheline majanduspartnerlusleping
 EÜ ja Kesk-Aafrika vaheline vahepealne majanduspartnerlusleping
 EÜ ja Cariforumi riikide vaheline majanduspartnerlusleping ***
 EÜ ja Côte d'Ivoire’i vaheline vahepealne majanduspartnerlusleping ***
 Euroopa Investeerimispanga ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga 2007. aasta aruanded
 Autotööstuse tulevik
Tekstid (387 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika