Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 25 maart 2009 - Straatsburg
 Gemeenschappelijke visuminstructies: biometrische identificatiemiddelen en visumaanvragen ***II
 Garantie van de Gemeenschap voor de EIB ***I
 Prestaties en duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem ***I
 Luchthavens, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten ***I
 Nieuwe voedingsmiddelen (uniforme procedure) ***I
 Stoffen die de ozonlaag afbreken (herschikking) ***I
 ABB-ABM-methode als beheersinstrument voor de toewijzing van begrotingsmiddelen
 Tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013
 Economische partnerschapsovereenkomst EG  Cariforum-staten
 Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG  Ivoorkust
 Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG  Ghana
 Tussentijdse partnerschapsovereenkomst staten in de Stille Oceaan  EG
 Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG  SADC-EPO-staten
 Tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst EG  staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika
 Economische partnerschapsovereenkomst EG  Partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap
 Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG  Centraal-Afrika
 Economische partnerschapsovereenkomst EG-Cariforum-staten ***
 Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst EG-Ivoorkust ***
 Jaarverslagen 2007 EIB en EBWO
 Toekomst van de automobielindustrie
Teksten (417 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid