Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο
 Λευκή Βίβλος σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ
 Διανομή τροφίμων στους απόρους (τροποποίηση του κανονισμού «ενιαία ΚΟΑ») *
 Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας
 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων υπεργολαβίας στις αλυσίδες παραγωγής
 Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη
 O αντίκτυπος της εκτεταμένης αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν
 H κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ
 Ενίσχυση της ασφάλειας και των θεμελιωδών ελευθεριών στο Διαδίκτυο
 Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη διάλυση των πλοίων
Κείμενα (487 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου