Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 26. märts 2009 - Strasbourg
 Valge raamat EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise kohta
 Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele (ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine) *
 ELi ja India vabakaubandusleping
 Alltöövõtjate sotsiaalne vastutus tootmisahelas
 Toiduainete hinnad Euroopas
 Hispaania ulatusliku linnaehituse mõju Euroopa kodanike õigustele, keskkonnale ja ELi õiguse kohaldamisele
 Atlandi-üleste suhete olukord pärast valimisi USAs
 Turvalisuse ja põhivabaduste tugevdamine internetis
 ELi strateegia laevade lammutamistavade parandamiseks
Tekstid (254 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika