Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg
 Yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja
 Elintarvikkeiden jakelu vähävaraisimmille (yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muuttaminen) *
 EU:n ja Intian vapaakauppasopimus
 Tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalinen vastuu
 Elintarvikkeiden hinnat Euroopassa
 Espanjan laajan kaupungistamisen vaikutus Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen, saatuihin vetoomuksiin perustuen
 Transatlanttisten suhteiden tila Yhdysvaltain vaalien jälkeen
 Turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä
 Turvallinen ja ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys
Tekstit (277 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö