Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2009. gada 26. marts - Strasbūra
 Baltā grāmata par zaudējumu atlīdzināšanas prasībām saistībā ar EK konkurences noteikumu pārkāpšanu
 Pārtikas izdalīšana Kopienas vistrūcīgākajām personām (vienotās TKO regulas grozīšana) *
 ES un Indijas brīvās tirdzniecības nolīgums
 Apakšlīgumus slēdzošo uzņēmumu sociālā atbildība ražošanas ķēdēs
 Pārtikas cenas Eiropā
 Spānijā notiekošās ekstensīvās urbanizācijas ietekme uz Eiropas Savienības pilsoņu individuālajām tiesībām, vidi un ES tiesību aktu piemērošanu, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumrakstiem
 Transatlantiskais attiecību stāvoklis pēc vēlēšanām Amerikas Savienotajās Valstīs
 Drošības un pamatbrīvību nodrošināšana internetā
 ES stratēģija par kuģu labāku demontāžu
Teksti (269 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika