Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0248/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0311

Vedtagne tekster
PDF 116kWORD 36k
Fredag den 24. april 2009 - Strasbourg
Den humanitære situation i Camp Ashraf
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 24. april 2009 om den humanitære situation for beboerne i Camp Ashraf

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Genèvekonventionerne, særlig artikel 27 i den fjerde Genèvekonvention om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–   der henviser til Genèvekonventionen af 1951 om flygtninges status og protokollen hertil fra 1967,

–   der henviser til aftalen om styrkernes status mellem USA's og Iraks regering, underskrevet i november 2008,

–   der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om den humanitære situation for irakiske flygtninge(1) og sin beslutning af 4. september 2008 om henrettelser i Iran(2), som indeholder henvisninger til, at beboerne i Camp Ashraf har status som beskyttede personer i henhold til den fjerde Genèvekonvention,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at Camp Ashraf i det nordlige Irak blev etableret i 1980"erne til medlemmer af den iranske oppositionsgruppe People's Mujahedin Organisation of Iran (PMOI),

B.   der henviser til, at amerikanske styrker i 2003 afvæbnede beboerne i Camp Ashraf og gav dem beskyttelse, eftersom disse beboere havde fået betegnelsen "beskyttede personer" i henhold til Genèvekonventionerne,

C.   der henviser til, at FN's højkommissær for menneskerettigheder i en skrivelse af 15. oktober 2008 indtrængende opfordrede den iranske regering til at beskytte beboerne i Camp Ashraf mod tvangsdeportation, udvisning eller hjemsendelse i strid med non-refoulement-princippet og til at afstå fra handlinger, der kunne bringe deres liv eller sikkerhed i fare,

D.   der henviser til, at Camp Ashraf efter undertegnelsen af aftalen om styrkernes status mellem USA's og Iraks regering kom under de irakiske sikkerhedsstyrker med virkning fra 1. januar 2009,

E.   der henviser til, at myndighederne ifølge udtalelser, der angiveligt skulle være blevet fremsat for nylig af den irakiske sikkerhedsrådgiver, har til hensigt gradvis at gøre den fortsatte tilstedeværelse af beboerne i Camp Ashraf "uacceptabel", og at han angiveligt også omtalte udvisning/udlevering af dem og/eller tvangsforflyttelse af dem i Irak,

1.   opfordrer indtrængende den irakiske premierminister til at sikre, at de irakiske myndigheder ikke foretager handlinger, der krænker Camp Ashraf-beboernes menneskerettigheder, og til at gøre nærmere rede for Iraks regerings intentioner i forhold til dem; opfordrer de irakiske myndigheder til at beskytte Camp Ashraf-beboernes liv samt deres fysiske og moralske integritet og beskytte dem i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold til Genèvekonventionerne, navnlig ved at afstå fra at tvangsforflytte, deportere, udvise eller hjemsende dem i strid med non-refoulement-princippet;

2.   mener for så vidt angår personer, der bor i Camp Ashraf, og disses individuelle ønsker for deres fremtid, at sådanne personer og andre iranske statsborgere, der på nuværende tidspunkt bor i Irak, og som har forladt Iran af politiske årsager, kan være i fare for at få deres menneskerettigheder alvorligt krænket, hvis de hjemsendes til Iran mod deres vilje, og fastholder, at ingen bør hjemsendes, enten direkte eller via et tredjeland, til en situation, hvor den pågældende risikerer tortur eller andre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne;

3.   opfordrer den irakiske regering til at ophæve sin blokade af lejren, til at respektere Camp Ashraf-beboernes retsstilling som beskyttede personer under Genèvekonventionerne og til at afstå fra handlinger, der kan bringe deres liv eller sikkerhed i fare, d.v.s. give dem fuld adgang til fødevarer, vand, lægebehandling, lægemidler, medicinsk udstyr, brændstof, familiemedlemmer og internationale humanitære organisationer;

4.   opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med den irakiske og amerikanske regering, FN's flygtningehøjkommissær og Den Internationale Røde Kors Komité at arbejde på at finde frem til en tilfredsstillende retsstilling for beboerne i Camp Ashraf på længere sigt;

5.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til FN's flygtningehøjkommissær, Den Internationale Røde Kors Komité, Amerikas Forenede Staters regering og Iraks regering og parlament.

(1) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 609.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0412.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik