Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2581(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0248/2009

Συζήτηση :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0311

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 340kWORD 44k
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στο στρατόπεδο Ασράφ
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και ιδίως το άρθρο 27 της τέταρτης σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και το Συμπληρωματικό της Πρωτόκολλο του 1967,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία για το καθεστώς των δυνάμεων (SOFA) που υπογράφτηκε μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και του Ιράκ το Νοέμβριο του 2008,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση των ιρακινών προσφύγων(1) και το ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εκτελέσεις στο Ιράν(2), κατά τα οποία οι διαμένοντες στο στρατόπεδο Ασράφ υπάγονται σε νομικό καθεστώς προστατευομένων προσώπων βάσει της τέταρτης σύμβασης της Γενεύης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατόπεδο Ασράφ στο Βόρειο Ιράκ συγκροτήθηκε στη δεκαετία του 1980 για μέλη της ιρανικής αντιπολιτευόμενης ομάδας "Οργάνωση Μουτζαχεντίν του λαού του Ιράν",

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 οι αμερικανικές δυνάμεις του Ιράκ αφόπλισαν τους διαμένοντες στο στρατόπεδο Ασράφ και τους πρόσφεραν προστασία, έχοντάς τους χαρακτηρίσει "προστατευόμενα πρόσωπα" βάσει της Σύμβασης της Γενεύης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με επιστολή του στις 15 Οκτωβρίου 2008 ζήτησε επίμονα από την ιρακινή κυβέρνηση να προστατεύσει τους διαμένοντες στο Ασράφ από βίαιη εκτόπιση, απέλαση ή επαναπατρισμό κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης και να απόσχει από οποιεσδήποτε ενέργειες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ασφάλειά τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε συνέχεια της συμφωνίας για το καθεστώς των δυνάμεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράκ, ο έλεγχος του στρατοπέδου Ασράφ μεταφέρθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2009 στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις που φέρεται να πραγματοποίησε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράκ, οι αρχές σκοπεύουν να κάνουν βαθμιαία "ανυπόφορη" τη συνέχιση της παρουσίας των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ, και ότι ο ίδιος φέρεται να έκανε λόγο για απέλαση ή έκδοσή τους ή/και βίαιη εκτόπισή τους εντός του Ιράκ,

1.   ζητεί επίμονα από τον ιρακινό Πρωθυπουργό να μεριμνήσει ώστε να μην πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια από τις ιρακινές αρχές που να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των διαμενόντων στο στρατόπεδο Ασράφ και να διευκρινίσει τις προθέσεις της κυβέρνησής τους απέναντί τους· καλεί τις ιρακινές αρχές να προστατεύσουν τη ζωή και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των διαμενόντων του στρατοπέδου Ασράφ και να τους μεταχειρίζονται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι συμβάσεις της Γενεύης, και ειδικότερα να απέχουν από βίαιες μετατοπίσεις, εκτοπίσεις, απελάσεις ή επαναπατρισμούς κατά παράβαση της αρχής της μη επαναπροώθησης·

2.   θεωρεί, σεβόμενο τις ατομικές επιθυμίες όλων όσων διαμένουν στο στρατόπεδο Ασράφ σχετικά με το μέλλον τους, ότι τα εν λόγω άτομα και άλλοι Ιρανοί πολίτες που ζουν αυτή τη στιγμή στο Ιράκ και έχουν φύγει από το Ιράν για πολιτικούς λόγους, θα μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους αν αναγκαστούν να επιστρέψουν παρά τη θέλησή τους στο Ιράν και θεωρεί ότι κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να επιστρέψει είτε άμεσα είτε μέσω τρίτης χώρας, σε κατάσταση κατά την οποία διατρέχει κίνδυνο βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.   καλεί την κυβέρνηση του Ιράκ να τερματίσει τον αποκλεισμό του στρατοπέδου, να σεβαστεί το νομικό καθεστώς των στεγαζομένων του στρατοπέδου Ασράφ ως "προστατευόμενων προσώπων" βάσει των συμβάσεων της Γενεύης και να μην προβεί σε καμιά ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή ή την ασφάλειά τους, και ειδικότερα την πλήρη πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εφόδια, καύσιμα, μέλη οικογενείας και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις·

4.   καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τις κυβερνήσεις του Ιράκ και των ΗΠΑ, τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού να συνεργαστούν για την εξεύρεση ικανοποιητικού μακροπρόθεσμου νομικού καθεστώτος για τους διαμένοντες στο στρατόπεδο Ασράφ·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Ιράκ.

(1) EE C 175 E, 10.7.2008, σ. 609.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0412.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου