Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/2581(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0248/2009

Dezbateri :

PV 24/04/2009 - 5.3
CRE 24/04/2009 - 5.3

Voturi :

PV 24/04/2009 - 7.3
CRE 24/04/2009 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0311

Texte adoptate
PDF 198kWORD 40k
Vineri, 24 aprilie 2009 - Strasbourg
Situaţia umanitară a rezidenţilor din taberele de refugiaţi din Ashraf
P6_TA(2009)0311RC-B6-0248/2009

Rezoluţia Parlamentului European din 24 aprilie 2009 referitoare la situaţia umanitară a rezidenţilor din taberele de refugiaţi din Ashraf

Parlamentul European,

–   având în vedere Convențiile de la Geneva și, în special articolul 27 din cea de-a Patra Convenție de la Geneva privind protecţia civililor n timp de război,

–   având în vedere Convenția de la Geneva din 1951 cu privire la statutul refugiaților, precum și protocolul la aceasta din 1967,

–   având în vedere Acordul privind statutul forțelor militare semnat de guvernele Statelor Unite și Irakului în noiembrie 2008,

–   având în vedere rezoluția sa din 12 iulie 2007 privind situația umanitară a refugiaților din Irak(1) și rezoluția sa din 4 septembrie 2008 referitoare la execuțiile din Iran(2), care includ referiri la statutul juridic de persoane protejate în temeiul celei de-a Patra Convenții de la Geneva al persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât tabăra de la Ashraf din nordul Irakului a fost creată în anii 80 pentru membrii grupului de opoziție iranian Organizația Mujahedinii Poporului din Iran (OMPI);

B.   întrucât în 2003 forțele militare ale SUA în Irak au dezarmat persoanele aflate în tabăra de la Ashraf și le-au oferit protecție, acestea fiind desemnate "persoane protejate" în temeiul Convențiilor de la Geneva;

C.   întrucât, într-o scrisoare din 15 octombrie 2008, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului a îndemnat guvernul irakian să protejeze persoanele aflate în tabăra de la Ashraf de deportări forțate, expulzări sau repatrieri care încalcă principiul nereturnării și să se abțină de la orice acțiune care le-ar pune viața și securitatea în pericol;

D.   întrucât, în urma Acordului SUA/Irak privind statutul forțelor militare, controlul asupra taberei de la Ashraf a fost preluat de forțele de securitate irakiene începând cu 1 ianuarie 2009;

E.   întrucât, potrivit unor declarații recente ale Consilierului irakian pentru securitatea națională, autoritățile intenționează să interzică treptat prezența permanentă a persoanelor în tabăra de la Ashraf pe motiv că este "intolerabilă" și întrucât se pare că acesta s-a referit, de asemenea, la expulzarea/extrădarea acestora și/sau la strămutarea lor forțată pe teritoriul Irakului,

1.   îl îndeamnă pe prim-ministrul irakian să garanteze că autoritățile irakiene nu întreprind nicio acțiune care încalcă drepturile omului ale persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf și să clarifice intențiile guvernului irakian cu privire la aceste persoane; invită autoritățile irakiene să protejeze viața și integritatea fizică și morală a persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf și să le aplice un tratament în conformitate cu obligațiile prevăzute în Convențiile de la Geneva, în special cele privind abţinerea de la strămutare forțată, extrădare sau repatriere care încalcă principiul nereturnării;

2.   consideră, respectând dorințele individuale ale oricărei persoane care locuiește în tabăra de la Ashraf privind viitorul său, că pentru cei care trăiesc în respectiva tabără și pentru alți resortisanți iranieni care locuiesc în prezent în Irak și care au părăsit Iranul din motive politice există riscul de a suferi încălcări grave ale drepturilor omului dacă ar fi returnați fără voia lor în Iran și solicită insistent ca nicio persoană să nu fie returnată, fie direct, fie prin intermediul unei țări terțe, în cazul în care ar exista un risc de tortură sau de alte încălcări grave ale drepturilor omului;

3.   invită guvernul irakian să ridice blocada asupra taberei și să respecte statul juridic de "persoane protejate" în temeiul Convențiilor de la Geneva al persoanelor aflate în tabăra de la Ashraf și să se abțină de la orice acțiuni care le-ar pune în pericol viața sau securitatea, adică să le acorde acces deplin la hrană, apă, asistență medicală, produse de strictă necesitate, combustibil, contact cu membrii familiei și cu organizații umanitare internaționale;

4.   invită Consiliul, Comisia și statele membre împreună cu guvernul irakian și cel al SUA, cu Înaltul Comisar pentru refugiați al ONU și Comitetul Internațional al Crucii Roșii să conlucreze pentru stabilirea unui statut juridic satisfăcător pe termen lung pentru persoanele aflate în tabăra de la Ashraf;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Înaltului Comisar pentru refugiați al ONU, Comitetului Internațional al Crucii Roșii, precum și guvernului Statelor Unite ale Americii și guvernului și parlamentului Irakului.

(1) JO C 175 E, 10.7.2008, p.609.
(2) Texte adoptate, P6_TA(2008)0412.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate