Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0229(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0208/2009

Indgivne tekster :

A6-0208/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0341

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Tirsdag den 5. maj 2009 - Strasbourg
Genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer***I
P6_TA(2009)0341A6-0208/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. maj 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af personbiler på servicestationer (KOM(2008)0812 - C6-0470/2008 - 2008/0229(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0812),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0470/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0208/2009),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EFom fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer
P6_TC1-COD(2008)0229

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, direktiv 2009/126/EF).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik