Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0229(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0208/2009

Predkladané texty :

A6-0208/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0341

Prijaté texty
PDF 275kWORD 42k
Utorok, 5. mája 2009 - Štrasburg
Rekuperácia benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel na čerpacích staniciach ***I
P6_TA(2009)0341A6-0208/2009
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2009 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o II. štádiu rekuperácie benzínových výparov pri čerpaní pohonných hmôt do osobných vozidiel na čerpacích staniciach (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0812),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0470/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0208/2009),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. mája 2009 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/.../ES o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach
P6_TC1-COD(2008)0229

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2009/126/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia