Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0229(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0208/2009

Ingivna texter :

A6-0208/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0341

Antagna texter
PDF 194kWORD 32k
Tisdagen den 5 maj 2009 - Strasbourg
Återvinning av bensinångor vid tankning av motorfordon ***I
P6_TA(2009)0341A6-0208/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av personbilar på bensinstationer (KOM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0812),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 175 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0470/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0208/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 5 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/.../EG om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer
P6_TC1-COD(2008)0229

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/126/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy