Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2592(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0268/2009

Внесени текстове :

B6-0268/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.2
CRE 06/05/2009 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0349

Приети текстове
PDF 275kWORD 47k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Междупарламентарни делегации, делегации към съвместните парламентарни комитети, делегации към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Решение на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно междупарламентарните делегации, делегациите към съвместните парламентарни комитети, делегациите към парламентарните комисии за сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–   като взе предвид член 188 от своя правилник,

–   като взе предвид споразуменията за асоцииране, сътрудничество, както и други споразумения, сключени от Съюза с държави, които не са членки на ЕС,

–   воден от желанието за засилване на парламентарната демокрация чрез непрекъснат междупарламентарен диалог,

1.  Решава, че броят на делегациите и техните регионални групи е, както следва:

а) Европа, Западни Балкани и Турция

Делегации в

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Хърватия

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония

– Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия и към Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово

б) Русия, държавите от Източното партньорство, Централна Азия и Монголия

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия,

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна,

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова,

Делегация за връзки с Беларус,

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия,

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия

в) Магреб, Машрек, Израел и Палестина

Делегации за връзки с

– Израел

– Палестинския законодателен съвет

– държавите от Магреб и Съюза на Арабския Магреб

– държавите от Машрек

г) Арабски полуостров, Ирак и Иран

Делегации за връзки с

– Арабския полуостров

– Ирак

– Иран

д) Северна и Южна Америка

Делегации за връзки с

– Съединените американски щати

– Канада

– държавите от Централна Америка,

– държавите от Андската общност,

– Меркосур

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

е) Азия/Тихоокеански регион

Делегации за връзки с

– Япония,

– Китайската народна република,

– Индия,

– Афганистан,

– държавите от Южна Азия,

– държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

– Корейския полуостров,

– Австралия и Нова Зеландия,

ж) Африка

Делегация за връзки с Южна Африка,

Делегация за връзки с Панафриканския парламент

з) многостранни асамблеи

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС,

Делегация в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея,

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея,

Делегация в Парламентарна асамблея Евронест,

Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

(която ще се бъде съставена от членове на подкомисията по сигурност и отбрана).

2. а) Решава парламентарните комисии за СИП да са съставени изключително от членове на Комисията по международна търговия и Комисията по развитие - като бъде гарантирано, че Комисията по международна търговия ще играе водеща роля в качеството на водеща комисия, както и че те следва да координират активно работата си със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС;

б) Решава Евро-средиземноморската, Евро-латиноамериканската и Парламентарната асамблея Евронест да са съставени изключително от членове на двустранните или подрегионалните делегации, обхванати от всяка асамблея;

3.  Припомня решението на Председателския съвет за създаване на парламентарна асамблея Евронест за асоцииране на Европейския парламент с парламентите на Украйна, Молдова, Беларус, Армения, Азербайджан и Грузия; решава, що се отнася до Беларус, че Председателският съвет ще представи предложения с оглед на представителството на Беларус в Парламентарната асамблея Евронест;

4.  Решава, че Съветът на председателите на делегации следва да изготви годишен проектографик, който да бъде приет от Председателския съвет след провеждане на консултации с Комисията по външни работи, Комисията по развитие и Комисията по международна търговия, с уговорката, че Председателският съвет може да промени графика с цел откликване на политически събития;

5.  Решава, че политическите групи и независимите членове на ЕП назначават постоянни заместници, които да осъществяват дейност във всички видове делегации, и че броят на тези заместници не може да надвишава броя на пълноправните членове, които представят политическите групи, или на независимите членове на ЕП;

6.  Решава да засили сътрудничеството и консултациите с комисиите, занимаващи се с дейност, свързана с делегациите, посредством провеждане на съвместни заседания между тези органи в техните обичайни работни места;

7.  В практически план ще се стреми да гарантира, че един или повече докладчици/председатели на комисия могат също така да участват в дейността на делегациите, в парламентарните комисии за сътрудничество, в съвместните парламентарни комитети и в многостранните парламентарни асамблеи; също така решава, че председателят, при съвместно искане от страна на председателите на заинтересованата делегация и комитет, разрешава мисии от този вид;

8.  Решава, че настоящото решение ще влезе в сила по време на първата месечна сесия на седмия парламентарен мандат.

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност