Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2592(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0268/2009

Předložené texty :

B6-0268/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.2
CRE 06/05/2009 - 4.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0349

Přijaté texty
PDF 288kWORD 47k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Počet meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 6 května 2009 o počtu meziparlamentních delegací, delegací ve smíšených parlamentních výborech, delegací ve výborech pro parlamentní spolupráci a mnohostranných parlamentních shromážděních

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Konference předsedů,

–   s ohledem na článek 188 a článek 190 jednacího řádu,

–   s ohledem na dohody o přidružení, dohody o spolupráci a další dohody uzavřené mezi Unií a zeměmi, které nejsou členy EU,

–   ve snaze posílit parlamentní demokracii prostřednictvím soustavného meziparlamentního dialogu,

1.   přijímá rozhodnutí, že počet delegací a jejich regionálních seskupení bude následující:

a) Evropa, západní Balkán a Turecko

Delegace ve

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

– Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem

b) Rusko, státy východního partnerství, Střední Asie a Mongolsko

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

Delegace pro vztahy s Běloruskem

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

c) Maghreb, Mašrek, Izrael a Palestina

Delegace pro vztahy s(e):

– Izraelem

– Palestinskou legislativní radou

– zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

– zeměmi Mašreku

d) Arabský poloostrov, Irák a Írán

Delegace pro vztahy s(e):

– Arabským poloostrovem

– Irákem

– Íránem

e) Amerika

Delegace pro vztahy s(e):

– Spojenými státy

– Kanadou

– zeměmi Střední Ameriky

– zeměmi Andského společenství

– Mercosurem

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

f) Asie/Tichomoří

Delegace pro vztahy s(e):

– Japonskem

– Čínskou lidovou republikou

– Indií

– Afghánistánem

– zeměmi jižní Asie

– zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

– Korejským poloostrovem

– Austrálií a Novým Zélandem

g) Afrika

Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

h) Mnohostranná shromáždění

Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Delegace v parlamentním shromáždění EU - Středomoří

Delegace v parlamentním shromáždění EU - Latinská Amerika

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

(která bude složena z členů podvýboru pro bezpečnost a obranu);

2. a) přijímá rozhodnutí, že členové parlamentních výborů pro dohody o hospodářském partnerství budou vybráni výhradně z Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro rozvoj – což zajistí, že vedoucí úloha Výboru pro mezinárodní obchod jakožto příslušného výboru zůstane zachována – a že budou aktivně koordinovat svoji práci s činností Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

b) přijímá rozhodnutí, že členové Parlamentního shromáždění EU - Středomoří, EU - Latinská Amerika a Euronest budou vybráni výhradně z dvoustranných nebo subregionálních delegací pro každé shromáždění;

3.   připomíná rozhodnutí Konference předsedů o vytvoření Parlamentního shromáždění Euronest, do něhož budou zapojeny Evropský parlament a parlamenty Ukrajiny, Moldavska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie; přijímá rozhodnutí pokud jde o zastoupení Běloruska v Parlamentním shromáždění Euronest, že Konference předsedů předloží v této věci návrhy;

4.   přijímá rozhodnutí, že Konference předsedů delegací by měla vypracovat návrh ročního kalendáře, který schválí Konference předsedů po konzultaci s Výborem pro zahraniční věci, Výborem pro rozvoj a Výborem pro mezinárodní obchod, přičemž Konference předsedů může s ohledem na aktuální politické události kalendář upravit;

5.   přijímá rozhodnutí, že politické skupiny a nezařazení poslanci jmenují do každého typu delegace stálé náhradníky a že počet těchto náhradníků nepřesáhne počet řádných členů zastupujících politické skupiny a nezařazené poslance;

6.   přijímá rozhodnutí o posílení spolupráce a konzultací s výbory, jichž se týká činnost delegací, a to pořádáním společných schůzí těchto orgánů na jejich obvyklých pracovních místech;

7.   zasadí se o praktické zajištění toho, aby se jednání delegací, výborů pro parlamentní spolupráci, smíšených parlamentních výborů a mnohostranných parlamentních shromáždění mohl účastnit jeden nebo více zpravodajů/předsedů parlamentních výborů, a přijímá rozhodnutí, že svolení k těmto pracovním cestám bude udělovat předseda Parlamentu, a to na společnou žádost předsedů příslušné delegace a příslušného výboru;

8.   stanoví, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost na prvním dílčím zasedání sedmého volebního období;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí