Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2592(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0268/2009

Esitatud tekstid :

B6-0268/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.2
CRE 06/05/2009 - 4.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0349

Vastuvõetud tekstid
PDF 205kWORD 44k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Parlamentidevahelised delegatsioonid, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevad delegatsioonid, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevad delegatsioonid ja mitmepoolsed parlamentaarsed assambleed
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta otsus parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide, parlamentaarsetes koostöökomisjonides osalevate delegatsioonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede arvu kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 188 ja 190;

–   võttes arvesse liidu assotsiatsiooni-, koostöö- ja muid lepinguid, mis on sõlmitud muude kui ELi riikidega;

–   soovides tugevdada parlamentaarset demokraatiat pideva parlamentidevahelise dialoogi abil,

1.   otsustab, et delegatsioonide arv ja nende piirkondlik rühmitamine on järgmine:

a) Euroopa, Lääne-Balkani riigid ja Türgi

delegatsioonid:

– ELi – Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis

– ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

– ELi – Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks

b) Venemaa, idapartnerluse riigid, Kesk-Aasia ja Mongoolia

delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

delegatsioon ELi–Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis

delegatsioon ELi–Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis

delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides

delegatsioon ELi–Kasahstani, ELi–Kõrgõzstani ja ELi–Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

c) Magribi riigid, Mašriki riigid, Iisrael, Palestiina

delegatsioonid suhtlemiseks:

– Iisraeliga

– Palestiina Seadusandliku Nõukoguga

– Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga

– Mašriki riikidega

d) Araabia poolsaare riigid, Iraak ja Iraan

delegatsioonid suhtlemiseks:

– Araabia poolsaare riikidega

– Iraagiga

– Iraaniga

e) Ameerika

delegatsioonid suhtlemiseks:

– Ameerika Ühendriikidega

– Kanadaga

– Kesk-Ameerika riikidega

– Andide Ühenduse riikidega

– Mercosuriga

delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

f) Aasia ja Vaikse ookeani riigid

delegatsioonid suhtlemiseks:

– Jaapaniga

– Hiina Rahvavabariigiga

– Indiaga

– Afganistaniga

– Lõuna-Aasia riikidega

– Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN)

– Korea poolsaare riikidega

– Austraalia ja Uus-Meremaaga

g) Aafrika

delegatsioon suhtlemiseks:

– Lõuna-Aafrikaga

– Üleaafrikalise Parlamendiga

h) mitmepoolsed assambleed

delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

delegatsioon Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees

delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

(delegatsioon koosneb julgeoleku ja kaitse allkomisjoni liikmetest);

2 a) otsustab, et majanduspartnerluslepingutega seotud parlamendikomisjonidesse valitakse liikmed ainult rahvusvahelise kaubanduse komisjonist ja arengukomisjonist, tagades rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kui vastutava komisjoni juhtrolli säilimise, ja et nad peaksid oma tegevust aktiivselt kooskõlastama AKV–ELi parlamentaarse ühisassambleega;

b) otsustab, et Euroopa – Vahemere piirkonna, Euroopa – Ladina-Ameerika ja Euronesti parlamentaarsetesse assambleedesse valitakse liikmed ainult assambleega hõlmatud kahepoolsetest või allpiirkondade delegatsioonidest;

3.   tuletab meelde esimeeste konverentsi otsust luua Euronesti Parlamentaarne Assamblee, mis ühendab Euroopa Parlamendi Ukraina, Moldova, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia parlamendiga; otsustab, et Valgevene osas esitab esimeeste konverents ettepanekud Valgevene esindatuse kohta Euronesti Parlamentaarses Assamblees;

4.   otsustab, et delegatsioonide juhtide konverents peaks koostama aastakalendri projekti, mille esimeeste konverents võtab vastu pärast konsulteerimist väliskomisjoni, arengukomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoniga, kuid tingimusel, et esimeeste konverents võib teha otsuse muuta kalendrit poliitilistele sündmustele reageerimiseks;

5.   otsustab, et fraktsioonid ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed määravad alalised asendajad igasse delegatsiooni ja nende asendajate arv ei või olla suurem kui täisliikmete arv, kes esindavad fraktsioone ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmeid;

6.   otsustab süvendada koostööd ja konsulteerimist delegatsioonide tööga seotud komisjonidega ja korraldada nende organite ühiseid koosolekuid oma tavalises töökohas;

7.   püüab praktilisel tasandil tagada, et üks või mitu komisjoni raportööri/esimeest võivad samuti delegatsioonide, parlamentaarsete koostöökomisjonide, parlamentaarsete ühiskomisjonide ja mitmepoolsete parlamentaarsete assambleede tööst osa võtta; ja otsustab, et president annab asjaomase delegatsiooni ja komisjoni ühisel taotlusel loa seda liiki missioonideks;

8.   otsustab, et käesolev otsus jõustub parlamendi seitsmenda koosseisu esimesel osaistungjärgul;

9.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika