Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2592(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0268/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0268/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.2
CRE 06/05/2009 - 4.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0349

Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 50k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärä
P6_TA(2009)0349B6-0268/2009

Euroopan parlamentin päätös 6. toukokuuta 2009 parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien sekä parlamentaarisissa sekavaliokunnissa, parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja monenvälisissä parlamentaarisissa edustajakokouksissa olevien valtuuskuntien lukumäärästä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 188 ja 190 artiklan,

–   ottaa huomioon assosiaatio- ja yhteistyösopimukset sekä muut sopimukset, joita unioni on tehnyt EU:n ulkopuolisten maiden kanssa,

–   haluaa edistää parlamenttien välisen jatkuvan vuoropuhelun avulla parlamentaarisen demokratian vahvistumista,

1.   vahvistaa valtuuskuntien lukumäärän ja niiden alueellisen ryhmityksen seuraavasti:

a) Eurooppa, Länsi-Balkan ja Turkki

Valtuuskunnat:

– EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

– EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

– EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

b) Venäjä, itäisen kumppanuuden maat, Keski-Aasia ja Mongolia

Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

c) Maghreb- ja Mashrek-maat, Israel ja Palestiina

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

– Israel

– Palestiinan lakia säätävä neuvosto

– Maghreb-maat ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liitto

– Mashrek-maat

d) Arabian niemimaa, Irak ja Iran

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

– Arabian niemimaa

– Irak

– Iran

e) Amerikan manner

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

– Yhdysvallat

– Kanada

– Keski-Amerikan maat

– Andien yhteisön maat

– Mercosur-maat

Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

f) Aasia / Tyynenmeren alue

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

– Japani

– Kiinan kansantasavalta

– Intia

– Afganistan

– Etelä-Aasian maat

– Kaakkois-Aasian maat ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liitto (ASEAN)

– Korean niemimaa

– Australia ja Uusi-Seelanti

g) Afrikka

Valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista seuraaviin:

– Etelä-Afrikka

– yleisafrikkalainen parlamentti

h) monenväliset edustajakokoukset

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro–Välimeri-edustajakokouksessa

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta (joka koostuu turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan jäsenistä)

2 a. päättää, että talouskumppanuussopimuksiin liittyvien parlamentaaristen valiokuntien jäsenistö valitaan yksinomaan kansainvälisen kaupan valiokunnasta ja kehitysyhteistyövaliokunnasta – varmistaen, että kansainvälisen kaupan valiokunnan johtava asema asiasta vastaavana valiokuntana säilyy – ja että valiokuntien pitäisi aktiivisesti koordinoida työnsä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kanssa;

b. päättää, että Euro–Välimeri-edustajakokouksen, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisen edustajakokouksen ja EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenistö valitaan yksinomaan kunkin edustajakokouksen kattamista maista vastaavien kahdenvälisten tai aluekohtaisten valtuuskuntien jäsenten joukosta;

3.   muistuttaa puheenjohtajakokouksen tekemästä päätöksestä perustaa EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous, joka yhdistää Euroopan parlamentin Ukrainan, Moldovan, Valko-Venäjän, Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian parlamentteihin; päättää Valko-Venäjän osalta, että puheenjohtajakokous antaa ehdotuksia Valko-Venäjän edustuksesta EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarisessa edustajakokouksessa;

4.   päättää, että valtuuskuntien puheenjohtajakokous laatii vuotuisen kalenteriluonnoksen, jonka puheenjohtajakokous ulkoasiainvaliokuntaa, kehitysyhteistyövaliokuntaa ja kansainvälisen kaupan valiokuntaa kuultuaan hyväksyy siten, että puheenjohtajakokous voi kuitenkin poliittisten tapahtumien niin vaatiessa muuttaa kalenteria;

5.   päättää, että poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet nimittävät pysyviä varajäseniä kuhunkin valtuuskuntatyyppiin siten, että näiden varajäsenten määrä ei ylitä ryhmiä tai sitoutumattomia jäseniä edustavien varsinaisten jäsenten määrää;

6.   päättää vahvistaa valtuuskuntien toimintaan liittyvien valiokuntien yhteistyötä ja kuulemista järjestämällä näiden elinten yhteiskokouksia parlamentin tavanomaisissa toimipaikoissa;

7.   pyrkii varmistamaan käytännössä, että yksi tai useampi valiokuntien esittelijöistä/puheenjohtajista voi vastaavasti osallistua valtuuskuntien, parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien, parlamentaaristen sekavaliokuntien ja monenvälisten parlamentaaristen edustajakokousten työskentelyyn; päättää, että puhemies antaa asianomaisen valtuuskunnan ja valiokunnan puheenjohtajien yhteisestä pyynnöstä luvan tällaisiin matkoihin;

8.   päättää, että tämä päätös tulee voimaan parlamentin seitsemännen vaalikauden ensimmäisellä istuntojaksolla;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö