Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/0022(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0203/2009

Esitatud tekstid :

A6-0203/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0350

Vastuvõetud tekstid
PDF 184kWORD 30k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Direktiivi 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsuse kehtetuks tunnistamine ühise kalanduspoliitika valdkonnas *
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 83/515/EMÜ ning 11 vananenud otsust ühise kalanduspoliitika valdkonnas (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0088);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37 ning artikli 300 lõiget 2 ja lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0094/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0203/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika