Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0022(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0203/2009

Ingediende teksten :

A6-0203/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/05/2009 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0350

Aangenomen teksten
PDF 189kWORD 29k
Woensdag 6 mei 2009 - Straatsburg
Intrekking van een richtlijn en van 11 achterhaalde beschikkingen en besluiten op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid *
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over het voorstel voor een beschikking van de Raad tot intrekking van Richtlijn 83/515/EEG en van 11 achterhaalde beschikkingen en besluiten op het gebied van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0088),

–   gelet op artikel 37 en artikel 300, leden 2 en 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0094/2009),

–   gelet op artikel 51 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0203/2009),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

4.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid