Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0022(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0203/2009

Ingivna texter :

A6-0203/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0350

Antagna texter
PDF 192kWORD 29k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Upphävande av ett direktiv och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken *
P6_TA(2009)0350A6-0203/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0088),

–   med beaktande av artiklarna 37, 300.2 och 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0094/2009),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0203/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy