Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0024(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0202/2009

Ingivna texter :

A6-0202/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0351

Antagna texter
PDF 191kWORD 29k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken *
P6_TA(2009)0351A6-0202/2009

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om upphävande av fjorton obsoleta förordningar inom området för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0089),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0095/2009),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0202/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy