Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2039(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0281/2009

Внесени текстове :

A6-0281/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 4.8

Приети текстове :

P6_TA(2009)0355

Приети текстове
PDF 266kWORD 33k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно проект на коригиращ бюджет № 4/2009 на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел ІІІ - Комисия (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 272 от Договора за ЕО и член 177 от Договора за Евратом,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, окончателно приет на 18 декември 2008 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2009 г. на Европейския съюз за финансовата 2009 година, представен от Комисията на 8 април 2009 г. (SEC(2009)0496),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 4/2009, утвърден от Съвета на 27 април 2009 г. (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   като взе предвид член 69 от своя правилник и Приложение ІV към него,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджети (A6-0281/2009),

А.   като има предвид, че проектът на коригиращ бюджет № 4 на общия бюджет за 2009 г. се отнася до преразглеждането на горните граници на многогодишната финансова рамка за функции 1а и 2;

Б.   като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 4/2009 е официалното записване на тези бюджетни корекции в бюджета за 2009 г.;

1.  Приема за сведение предварителния проект на коригиращ бюджет № 4/2009;

2.  Одобрява без изменения проекта на коригиращ бюджет № 4/2009;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 69, 13.3.2009 г.
(3) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност