Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2039(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0281/2009

Předložené texty :

A6-0281/2009

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 4.8

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0355

Přijaté texty
PDF 194kWORD 32k
Středa, 6. května 2009 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2009
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. května 2009 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2009 na rozpočtový rok 2009, Oddíl III - Komise (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1), a zejména na články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009, schválený s konečnou platností dne 18. prosince 2008(2),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(3),

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 4/2009 na rozpočtový rok 2009, který Komise předložila dne 8. dubna 2009 (SEK(2009)0496),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 sestavený Radou dne 27. dubna 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0281/2009),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 zahrnuje revizi stropů víceletého finančního rámce u okruhů 1a a 2,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 4/2009 je formálně zapsat tyto rozpočtové úpravy do rozpočtu na rok 2009,

1.   bere na vědomí předběžný návrh opravného rozpočtu č. 4/2009;

2.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 4/2009 beze změn;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 69, 13.3.2009.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí