Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2039(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0281/2009

Indgivne tekster :

A6-0281/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0355

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 33k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Ændringsbudget nr. 4/2009
P6_TA(2009)0355A6-0281/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2009 for regnskabsåret 2009, sektion III - Kommissionen (9126/2009 - C6-0156/2009 - 2009/2039(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, endeligt vedtaget den 18. december 2008(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4/2009 for regnskabsåret 2009, forelagt af Kommissionen den 8. april 2009 (SEK(2009)0496),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 4/2009, vedtaget af Rådet den 27. april 2009 (9126/2009 - C6-0156/2009)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0281/2009),

A.   der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2009 omfatter ændring af lofterne for den flerårige finansielle ramme for udgiftsområde 1a og 2,

B.   der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 4/2009 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2009-budgettet,

1.   noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 4/2009;

2.   godkender forslaget til ændringsbudget nr. 4/2009 uændret;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2009.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik