Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2040(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0282/2009

Indgivne tekster :

A6-0282/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 4.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0356

Vedtagne tekster
PDF 11kWORD 33k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Ændringsbudget nr. 5/2009
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Europa-Parlamentets beslutning af 6. maj 2009 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2009 for regnskabsåret 2009, Sektion III - Kommissionen (9127/2009 - C6-0157/2009 - 2009/2040(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 endeligt vedtaget den 18. december 2008(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 5/2009 for regnskabsåret 2009 som forelagt af Kommissionen den 15. april 2009 (KOM(2009)0177),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2009, vedtaget af Rådet den 27. april 2009 (9127/2009 - C6-0157/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0282/2009),

A.   der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 5 til Det Almindelige Budget for 2009 omfatter budgetteringen af overskuddet fra gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2008,

B.   der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 5/2009 formelt er at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i budgettet for regnskabsåret 2009,

1.   noterer sig det foreløbige forslag til ændringsbudget nr. 5/2009;

2.   godkender forslaget til ændringsbudget nr. 5/2009 uden ændringer;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 69 af 13.3.2009.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik