Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2040(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0282/2009

Esitatud tekstid :

A6-0282/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 4.9

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0356

Vastuvõetud tekstid
PDF 189kWORD 31k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Paranduseelarve nr 5/2009 projekt
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 5/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,(1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008(2);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse komisjoni 15. aprillil 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 5/2009 esialgset projekti (KOM(2009)0177);

–   võttes arvesse nõukogu 27. aprillil 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 5/2009 projekti (9127/2009 – C6-0157/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0282/2009),

A.   arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 5/2009 projekti eesmärk on kanda eelarvesse 2008. aasta eelarve täitmise käigus tekkinud ülejääk;

B.   arvestades, et paranduseelarve nr 5/2009 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.   võtab teadmiseks paranduseelarve nr 5/2009 esialgse projekti;

2.   kiidab paranduseelarve nr 5/2009 projekti muutmata kujul heaks;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 69, 13.3.2009.
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika