Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2040(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0282/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0282/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 4.9

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0356

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 32k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Lisätalousarvio nro 5/2009
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III - Komissio (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002s(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 15. huhtikuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (KOM(2009)0177),

–   ottaa huomioon neuvoston 27. huhtikuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 5/2009 (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0282/2009),

A.   ottaa huomioon, että vuoden 2009 yleiseen talousarvioon tehty lisätalousarvioesitys nro 5 kattaa vuoden 2008 talousarvion toteuttamisesta aiheutuvan ylijäämän sisällyttämisen talousarvioon,

B.   ottaa huomioon, että alustavan lisätalousarvioesityksen nro 5/2009 tarkoituksena on sisällyttää nämä mukautukset virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.   panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 5/2009;

2.   hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 5/2009 sellaisenaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 69, 13.3.2009.
(3) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö