Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2040(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0282/2009

Pateikti tekstai :

A6-0282/2009

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/05/2009 - 4.9

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0356

Priimti tekstai
PDF 196kWORD 32k
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d. - Strasbūras
Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009projektas
P6_TA(2009)0356A6-0282/2009

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projekto, III skirsnis – Komisija (9127/2009 – C6-0157/2009 – 2009/2040(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 272 straipsnį ir Euratomo sutarties 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2008 m. gruodžio 18 d.(2),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(3),

–   atsižvelgdamas į 2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektą, kurį Komisija pateikė 2009 m. balandžio 15 d. (COM(2009)0177),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektą, kurį Taryba sudarė 2009 m. balandžio 27 d. (9127/2009 – C6-0157/2009),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir į IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0282/2009),

A.   kadangi 2009 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 projekte numatyta į biudžetą įtraukti perteklių, susidariusį vykdant 2008 metų biudžetą;

B.   kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektą siekiama į 2009 m. biudžetą oficialiai įtraukti šiuos biudžeto pakeitimus,

1.   atsižvelgia į preliminaraus taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektą;

2.   patvirtina Taisomojo biudžeto Nr. 5/2009 projektą be pakeitimų;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 69, 2009 3 13.
(3) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika