Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2598(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0260/2009

Iesniegtie teksti :

B6-0260/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 4.10

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0357

Pieņemtie teksti
PDF 206kWORD 43k
Trešdiena, 2009. gada 6. maijs - Strasbūra
Televizoru energoefektivitātes marķējums
P6_TA(2009)0357B6-0260/2009

Eiropas Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūcija par projektu Komisijas direktīvai, ar ko attiecībā uz televizoru enerģijas patēriņa marķējumu īsteno un groza Padomes Direktīvu 92/75/EEK

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes 1992. gada 22. septembra Direktīvu 92/75/EEK par sadzīves tehnikas enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm(1) un jo īpaši tās 9. un 12. pantu,

–   ņemot vērā projektu Komisijas direktīvai ../../EK, ar ko attiecībā uz televizoru enerģijas patēriņa marķējumu īsteno un groza Padomes Direktīvu 92/75/EEK,

–   ņemot vērā 2009. gada 30. marta atzinumu, ko sniegusi Direktīvas 92/75/EEK 10. pantā minētā komiteja,

–   ņemot vērā Komisijas 2006. gada 19. oktobra paziņojumu "Energoefektivitātes rīcības plāns. Potenciāla izmantošana" (COM(2006)0545),

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 13. novembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (COM(2008)0778),

–   ņemot vērā 2009. gada 5. maija Nostāju attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādāts)(2),

–   ņemot vērā 5.a panta 3. punkta b) apakšpunktu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(3),

–   ņemot vērā Reglamenta 81. panta 2. punktu un 4. punkta b) apakšpunktu,

A.   tā kā saskaņā ar Direktīvas 92/75/EEK (pamatdirektīva) 1. pantu šīs direktīvas galvenais "mērķis ir veicināt attiecīgo valstu informācijas publicēšanas saskaņošanu, konkrēti, izmantojot etiķetes un informāciju par precēm, informāciju par enerģijas un citu nozīmīgu resursu patēriņu un papildus informāciju attiecībā uz noteiktiem sadzīves tehnikas ierīču veidiem, tādējādi ļaujot patērētājiem izvēlēties energoefektīvu tehniku";

B.   tā kā pamatdirektīvā ir arī noteikts, ka "precīzas, būtiskas un salīdzināmas sadzīves tehnikas ierīču enerģijas patēriņa informācijas sniegšana var ietekmēt sabiedrības izvēli par labu ierīcēm, kas patērē mazāk enerģijas";

C.   tā kā Komisijas ietekmes novērtējumā, kas pievienots Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas priekšlikumam par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar enerģijas patēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm SEC(2008)2862), sākotnējais veiksmīgais enerģijas patēriņa marķējums no A līdz G kā paraugs tika izmantots dažādās valstīs visā pasaulē, piemēram, Brazīlijā, Ķīnā, Argentīnā, Čīlē, Irānā, Izraēlā un Dienvidāfrikā;

D.   tā kā televizori ir ierīces ar lielu enerģijas patēriņu un līdz ar to tiem ir ievērojams energotaupības potenciāls, ja šo ražojumu kategoriju iekļauj enerģijas patēriņa marķēšanas sistēmā saskaņā ar pamatdirektīvas 1. panta 2. punktu;

E.   tā kā televizoru enerģijas patēriņa marķējumam jābūt pēc iespējas saderīgākam ar citu sadzīves tehnikas ierīču enerģijas patēriņa sistēmām;

F.   tā kā saskaņā ar minēto Komisijas priekšlikumu "pašreizējās marķējuma klasifikācijas atjauninās, mainot prasības katrā klasē, ik pēc 5 gadiem vai tad, kad tas būs nepieciešams saskaņā ar jaunu tehnikas attīstību, pamatojoties uz ekodizaina pētījumiem, lai A marķējuma statusu saglabātu energoefektīvākajiem 10–20 % iekārtu";

G.   tā kā, lai sekmīgi īstenotu enerģijas marķējuma sistēmu, ir būtiski ieviest pasākumus, kas nodrošinās skaidras, vispusīgas, salīdzināmas un viegli saprotamas informācijas sniegšanu patērētajiem par mājsaimniecības preču energoefektivitāti;

H.   tā kā, ja patērētāji iegādātos vairāk saimniecības tehnikas ar efektīvu enerģijas patēriņu mazāk efektīvas sadzīves tehnikas vietā, palielinātos sadzīves tehnikas ražotāju ieņēmumi;

I.   tā kā ar Komisijas direktīvas projektu, īpaši attiecībā uz enerģijas marķējuma noformējumu un energoefektivitātes klasēm, ievieš citas izmaiņas, pievienojot jaunus A klases paveidus (piemēram, A–20 %, A–40 %, A–60 %), kas var radīt vēl vairāk neskaidrību patērētājiem, traucēt enerģijas marķējuma sistēmas pareizu izpratni un mazināt viņu spēju izvēlēties sadzīves tehnikas ierīces ar efektīvāku enerģijas patēriņu;

J.   tā kā ar nelielu skaitu tehnisku pielāgojumu attiecībā uz marķējumu varētu iegūt marķējumu, kas būtu precīzāks un patērētājiem labāk saprotams;

K.   tā kā ir pierādīts, ka patērētāji A–G marķējuma sistēmu uzskata par skaidru, bet Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu, lai noskaidrotu, vai A–20 %, A–40 %, A–60 % sistēma paralēli zemākām klasēm palīdz patērētājiem vai gluži otrādi ‐ maldina tos;

L.   tā kā to produktu pārmarķēšana, kas pašlaik marķēti saskaņā ar slēgto A–G sistēmu, neļautu veidot tukšas zemākas klases, kas var maldināt patērētājus;

M.   tā kā energoefektivitātes klašu ieviešana papildus esošajam A–G marķējumam, tostarp arī citiem ražojumiem, visticamāk pastiprinās neskaidrību par to, vai ar "A" klasi apzīmē efektīvu vai neefektīvu produktu;

N.   tā kā ar šādu rīcību netiek panākts pamatdirektīvas mērķis sniegt patērētājiem precīzu, atbilstošu un salīdzināmu informāciju;

O.   tā kā Komisija iesniegusi savu priekšlikumu pamatdirektīvas pārstrādāšanai, kas varētu ieviest papildu izmaiņas un ietekmēt ierosinātos īstenošanas pasākumus,

1.   iebilst pret Komisijas direktīvas projekta, ar ko attiecībā uz televizoru enerģijas patēriņa marķējumu īsteno un groza Padomes Direktīvu 92/75/EEK, pieņemšanu;

2.   uzskata, ka Komisijas direktīvas projekts nav saderīgs ar pamatdirektīvas mērķi;

3.   aicina Komisiju atsaukt direktīvas projektu un pēc iespējas drīz, bet jebkurā gadījumā līdz 2009. gada 30. septembrim, iesniegt Direktīvas 92/75/EEK 10. pantā minētajai komitejai jaunu projektu, kurā tiktu izmantota slēgta A–G marķējumu skala;

4.   uzskata, ka marķēšanas sistēma ir būtiska enerģijas marķējuma direktīvas sastāvdaļa un par to būtu jālemj pašreizējā pārskatīšanā un pārstrādāšanā saskaņā ar koplēmuma procedūru;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) OV L 297, 13.10.1992., 16. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0345.
(3) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika