Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0249(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0271/2009

Indgivne tekster :

A6-0271/2009

Forhandlinger :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Afstemninger :

PV 06/05/2009 - 6.3
CRE 06/05/2009 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0362

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 35k
Onsdag den 6. maj 2009 - Strasbourg
Europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation ***II
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. maj 2009 om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nedsættelse af Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Telekommunikation (GERT) (16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (16498/1/2008 - C6-0067/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0699),

–   der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2008)0720),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0271/2009),

1.   godkender den fælles holdning som ændret;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 6. maj 2009 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor
P6_TC2-COD(2007)0249

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved andenbehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 1211/2009).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik