Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0249(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0271/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0271/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.3
CRE 06/05/2009 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0362

Hyväksytyt tekstit
PDF 189kWORD 53k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ja virasto ***II
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan telealan sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (GERT) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0699),

–   ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2008)0720),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0271/2009),

1.   hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta ▌
P6_TC2-COD(2007)0249

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin toisessa käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 1211/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö