Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0249(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0271/2009

Ingivna texter :

A6-0271/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.3
CRE 06/05/2009 - 6.3

Antagna texter :

P6_TA(2009)0362

Antagna texter
PDF 194kWORD 32k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Berec) och byrån ***II
P6_TA(2009)0362A6-0271/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gruppen av europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikationer (Gert) (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16498/1/2008 – C6-0067/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0699),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0720),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0271/2009),

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Antagna texter, 24.9.2008, P6_TA(2008)0450.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) och byrån
P6_TC2-COD(2007)0249

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 1211/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy