Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0276/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0276/2009

Keskustelut :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0363

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 39k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Maanpäälliseen matkaviestinliikenteeseen varattavat taajuusalueet ***I
P6_TA(2009)0363A6-0276/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta (KOM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0762),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0452/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A6-0276/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä, annetun neuvoston direktiivin 87/372/ETY muuttamisesta
P6_TC1-COD(2008)0214

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/114/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö