Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0267(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0242/2009

Внесени текстове :

A6-0242/2009

Разисквания :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0365

Приети текстове
PDF 278kWORD 32k
Сряда, 6 май 2009 г. - Страсбург
Създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. относно предложение за регламент на Eвропейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0867),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 159, трети параграф от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6-0518/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по регионално развитие (A6-0242/2009),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията отново да се допита до Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 6 май 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
P6_TC1-COD(2008)0267

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента на първо четене съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕО)546/2009.)

Правна информация - Политика за поверителност