Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0267(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0242/2009

Esitatud tekstid :

A6-0242/2009

Arutelud :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hääletused :

PV 06/05/2009 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0365

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 26k
Kolmapäev, 6. mai 2009 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0867);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 159 kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0518/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja majandus- ja rahanduskomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6-0242/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. mail 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta
P6_TC1-COD(2008)0267

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 546/2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika