Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0267(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0242/2009

Ingivna texter :

A6-0242/2009

Debatter :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0365

Antagna texter
PDF 193kWORD 26k
Onsdagen den 6 maj 2009 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
P6_TA(2009)0365A6-0242/2009
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 maj 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0867),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 159.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0518/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för regional utveckling (A6-0242/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
P6_TC1-COD(2008)0267

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 546/2009.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy