Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0191(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0139/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0139/2009

Keskustelut :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Äänestykset :

PV 06/05/2009 - 6.9
CRE 06/05/2009 - 6.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0367

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 52k
Keskiviikko 6. toukokuuta 2009 - Strasbourg
Pääomavaatimuksia koskevat direktiivit ***I
P6_TA(2009)0367A6-0139/2009
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. toukokuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta (KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0602),

–   ottaa huomioon ehdotuksen komission direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY tiettyjen liitteiden muuttamisesta riskinhallintaa koskevien teknisten säännösten osalta sekä parlamentin 16. joulukuuta 2008 siitä antaman päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0339/2008),

–   ottaa huomioon neuvoston edustajan 29. huhtikuuta 2009 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen ehdotuksen hyväksymisestä muutettuna, EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0139/2009),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0607.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivien 2006/48/EY, 2006/49/EY ja 2007/64/EY muuttamisesta keskuslaitoksiin kuuluvien pankkien, tiettyjen omien varojen erien, suurten riskikeskittymien, valvontajärjestelyjen ja kriisinhallinnan osalta
P6_TC1-COD(2008)0191

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/111/EY.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö