Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0191(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0139/2009

Texte depuse :

A6-0139/2009

Dezbateri :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Voturi :

PV 06/05/2009 - 6.9
CRE 06/05/2009 - 6.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0367

Texte adoptate
PDF 385kWORD 43k
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg
Directivele privind condiţiile de creditare ***I
P6_TA(2009)0367A6-0139/2009
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, dispozițiile de supraveghere și gestionarea crizelor (COM(2008)0602 – (C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0602),

–   având în vedere proiectul de directivă a Comisiei de modificare a unor anexe la Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește normele tehnice referitoare la gestionarea riscurilor, şi rezoluţia Parlamentului din 16 decembrie 2008 referitoare la acesta(1),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0339/2008),

–   având în vedere angajamentul asumat de reprezentantul Consiliului prin scrisoarea sa din 29 aprilie 2009 de a adopta propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță din Tratatul CE;

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0139/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2008)0607.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Directivei 2009/.../CE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum și gestionarea crizelor
P6_TC1-COD(2008)0191

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/111/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate