Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0180(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0185/2009

Texte depuse :

A6-0185/2009

Dezbateri :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Voturi :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0369

Texte adoptate
PDF 613kWORD 373k
Miercuri, 6 mai 2009 - Strasbourg
Protecţia animalelor în momentul uciderii *
P6_TA(2009)0369A6-0185/2009

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0553),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0451/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6-0185/2009),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   invită Comisia să-şi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlu
Propunere de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul uciderii
Propunere de regulament al Consiliului privind protecţia animalelor în momentul sacrificării şi uciderii acestora
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals") şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail") crescute în scopuri comerciale. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie, precum şi de a elimina treptat utilizarea asomatoarelor cu baie de apă în cazul păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.
(6)  Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) a adoptat două avize: în 2004, un aviz privind bunăstarea animalelor în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale anumitor specii de animale, mai precis privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale principalelor specii comerciale de animale ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals") şi, în 2006, un aviz privind aspecte ale bunăstării în cadrul principalelor sisteme de asomare şi sacrificare ale cervidelor, caprinelor, iepurilor, struţilor, raţelor, gâştelor şi prepeliţelor ("Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail") crescute în scopuri comerciale. În 2001, Comitetul ştiinţific pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor (CSSBA) a adoptat un raport privind bunăstarea animalelor crescute pentru producţia de blănuri, care conţine o analiză a metodelor de ucidere utilizate în crescătoriile de animale pentru blănuri. Legislaţia comunitară în acest domeniu ar trebui să fie actualizată, pentru a ţine cont de avizele ştiinţifice menţionate anterior. Recomandările de a elimina treptat utilizarea dioxidului de carbon în cazul porcinelor şi al păsărilor de crescătorie nu au fost incluse în propunere deoarece evaluarea impactului a indicat că, în prezent, acestea nu sunt viabile din punct de vedere economic în UE. În plus, alte recomandări nu ar trebui să fie incluse în prezentul regulament pentru că ele se referă la parametri tehnici care ar trebui să facă parte din măsurile de punere în aplicare sau din codurile de bune practici. Recomandările privind peştii de crescătorie nu au fost incluse în prezenta propunere ca urmare a necesităţii unui aviz ştiinţific şi a unei evaluări economice suplimentare în acest domeniu.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta dispoziţiile legislative şi administrative, precum şi obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la rituri religioase, tradiţii culturale şi moşteniri regionale atunci când se formulează şi se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura şi piaţa internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale în cazurile în care respectarea cerinţelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăşi natura manifestărilor respective.
(15)  Protocolul privind protecţia şi bunăstarea animalelor subliniază, de asemenea, necesitatea de a respecta dispoziţiile legislative şi administrative, precum şi obiceiurile din statele membre, referitoare, în special, la rituri religioase, tradiţii culturale sau de origine religioasă şi moşteniri regionale atunci când se formulează şi se pun în aplicare politicile comunitare, cum ar fi agricultura şi piaţa internă. Prin urmare, este necesară excluderea din domeniul de aplicare al prezentului regulament a manifestărilor culturale, religioase şi tradiţionale în cazurile în care respectarea cerinţelor de bunăstare a animalelor ar afecta în mod negativ însăşi natura manifestărilor respective.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 16
(16)  În plus, tradiţiile culturale se referă la mentalităţi, acţiuni sau comportamente moştenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Ele contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generaţii. Cu condiţia ca activităţile respective să nu afecteze piaţa produselor de origine animală şi să nu fie motivate de scopuri de producţie, este necesar să se excludă uciderea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.
(16)  În plus, tradiţiile culturale sau de origine religioasă se referă la mentalităţi, acţiuni sau comportamente moştenite, consacrate sau consuetudinare, care implică, de fapt, conceptul unui element transmis sau care provine de la un predecesor. Ele contribuie la consolidarea legăturilor sociale de lungă durată între generaţii. Cu condiţia ca activităţile respective să nu afecteze piaţa produselor de origine animală, este necesar să se excludă sacrificarea animalelor în contextul acestor manifestări din domeniul de aplicare al prezentului regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 22a (nou)
(22a)  Noile provocări lansate mai sus au importante implicaţii financiare inevitabile pentru operatorii din Uniune. În vederea respectării normelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să se pună la dispoziţie o finanţare adecvată din partea UE, pentru a susţine din punct de vedere financiar necesitatea de a asigura Uniunii poziţia de lider în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor la nivel internaţional.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor. În consecinţă, nu este necesar să se facă distincţie între metode de asomare reversibile şi ireversibile.
(24)  În funcţie de modul în care sunt utilizate în cadrul procesului de sacrificare sau ucidere, unele metode de asomare pot determina moartea animalelor într-un mod care evită durerea şi reduce la minimum chinul sau suferinţa animalelor.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabileşte o listă a unităţilor din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerinţele generale şi cerinţele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective.
(32)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 stabileşte o listă a unităţilor din care este autorizat importul anumitor produse de origine animală. Cerinţele generale şi cerinţele suplimentare aplicabile abatoarelor prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie luate în considerare în scopul stabilirii listei respective. Comisia ar trebui să garanteze faptul că importurile de carne şi de produse din carne provenite din ţări terţe şi destinate pieţei interne sunt conforme cu normele generale stabilite în prezentul regulament.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Abatoarele şi echipamentul folosit de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale şi pentru anumite capacităţi. Depăşirea acestor capacităţi sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informaţiile privind aspectele menţionate să fie comunicate autorităţilor competente şi să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor.
(33)  Abatoarele şi echipamentul folosit de acestea sunt proiectate pentru anumite categorii de animale şi pentru anumite capacităţi. Depăşirea acestor capacităţi sau folosirea echipamentului în scopuri pentru care acesta nu a fost proiectat determină efecte negative asupra bunăstării animalelor. Prin urmare, este necesar ca informaţiile privind aspectele menţionate să fie comunicate autorităţilor competente şi să facă parte din procedura de aprobare a abatoarelor. Abatoarele mici, controlate în mod regulat, care au o capacitate de sacrificare de până la 50 de unităţi de vită mare pe săptămână sau 150 000 de păsări de crescătorie pe an şi care se ocupă mai ales cu vânzarea directă a alimentelor către consumatorii finali nu necesită proceduri de aprobare complexe pentru a respecta principiile generale ale prezentului regulament.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 34a (nou)
(34a)  Este necesar să fie evitată suferinţa animalelor înainte de sacrificare, cauzată de frică şi stres. Prin urmare, este indicat ca abatoarele să fie proiectate, procedurile de la locul de sacrificare să fie organizate, iar personalul să fie pregătit în aşa fel încât să se evite stresul, frica şi durerile animalelor, de la descărcare la sacrificare.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.
(35)  Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile construcţiei, amenajării şi echipării abatoarelor, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor. Ar trebui să se încurajeze în permanenţă dezvoltarea unor metode de asomare mai bune. Ar trebui, de asemenea, promovată cercetarea pentru a găsi noi metode de sacrificare a puilor în surplus.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 37
(37)  Uciderea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual.
(37)  Sacrificarea fără asomare necesită o tăiere a gâtului efectuată cu precizie, pentru a reduce la minimum suferinţa. În plus, animalele care nu sunt imobilizate în mod mecanic după tăierea gâtului tind să încetinească procesul de sângerare, prelungind astfel în mod inutil suferinţa. Din acest motiv, animalele sacrificate fără asomare ar trebui să fie imobilizate în mod individual şi asomate imediat după tăiere.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de sacrificare, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.
(38)  Se înregistrează permanent progrese ştiinţifice şi tehnice în privinţa manipulării şi imobilizării animalelor în abatoare şi în fermele de blană. Prin urmare, este important ca autorităţile comunitare să autorizeze Comisia să modifice cerinţele aplicabile manipulării şi imobilizării animalelor înainte de ucidere, menţinând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de protecţie a animalelor.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul i
(i) în cadrul unor experimente tehnice sau ştiinţifice efectuate sub supravegherea autorităţii competente;
(i) în cadrul activităţilor reglementate prin Directiva 86/609/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1986 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice1;
__________
1JO L 358, 18.12.1986, p. 1.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul ii
(ii) în cadrul activităţilor de vânătoare;
(ii) în cadrul activităţilor de vânătoare sau de pescuit sportiv;
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – punctul iv a (nou)
(iva) în cadrul sacrificărilor tradiţionale destinate consumului personal în conformitate cu tradiţiile sărbătorilor religioase importante precum Paştele şi Crăciunul şi numai pe o perioadă de zece zile înainte de data când au loc acestea.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba) în cazul cervidelor semi-domestice sacrificate pe teren şi procesate în unităţile fermelor crescătoare de animale de vânat.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera b
(b) "operaţii aferente" înseamnă operaţii cum ar fi manipularea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie ucise;
(b) "operaţii aferente" înseamnă operaţii cum ar fi manipularea, descărcarea, adăpostirea, imobilizarea, asomarea şi sângerarea animalelor, care au loc în contextul şi în locul unde acestea urmează să fie sacrificate;
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera ba (nouă)
(ba) "autoritate competentă" înseamnă autoritatea centrală a unui stat membru care are competenţa de a asigura respectarea cerinţelor prezentului regulament sau orice altă autoritate căreia autoritatea centrală menţionată i-a delegat competenţa respectivă;
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera da (nouă)
(da) "inconştienţă" înseamnă o stare de pierdere a cunoştinţei care implică o perturbare temporară sau permanentă a funcţiilor cerebrale, după care animalul este incapabil să răspundă la stimuli normali, inclusiv la durere;
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera f
(f) "asomare" înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii fără durere, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;
(f) "asomare" înseamnă orice proces provocat în mod intenţionat care determină pierderea cunoştinţei şi a sensibilităţii, inclusiv orice proces care determină moartea imediată;
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera g
(g) "rit religios" înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie, cum ar fi islamul sau iudaismul;
(g) "rit religios" înseamnă o serie de acte relative la sacrificarea animalelor care sunt stabilite de o religie sau sunt ocazionate de anumite sărbători religioase;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera k
(k) "abator" înseamnă orice unitate utilizată pentru sacrificarea animalelor terestre;
(k) "abator" înseamnă o unitate utilizată pentru sacrificarea şi eviscerarea animalelor a căror carne este destinată consumului uman;
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – litera m
(m) "animale pentru blană" înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, nutria, şinşila;
(m) "animale pentru blană" înseamnă acele specii de animale mamifere crescute în special pentru producerea de blănuri, cum ar fi nurca, dihorul, vulpea, ratonul, câinele enot, nutria, iepurele şi şinşila;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
(a) beneficiază de confort fizic şi de protecţie, în special prin menţinerea curăţeniei, a confortului termic şi prin evitarea căderilor şi alunecărilor;
(a) beneficiază de confort fizic şi de protecţie, în special prin menţinerea confortului termic şi prin evitarea căderilor şi alunecărilor;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera d
(d) nu manifestă semne de durere, agresiune sau alte comportamente anormale;
nu priveşte limba română
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera f
(f) sunt ferite de interacţiuni negative.
eliminat
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Uciderea puilor de o zi în surplus nu mai este permisă, indiferent de metoda utilizată, odată ce există alternative adecvate la uciderea acestor animale.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Prin derogare de la alineatul (1), dacă astfel de metode sunt prevăzute de ritualuri religioase, animalele pot fi ucise fără asomare prealabilă, cu condiţia ca uciderea să aibă loc într-un abator.
(2)  În conformitate cu ritualurile religioase, animalele pot fi sacrificate fără asomare prealabilă, cu condiţia ca sacrificarea să aibă loc într-un abator.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Cu toate acestea, statele membre pot decide să nu aplice derogarea.
eliminat
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1
(1)  Asomarea se realizează în conformitate cu metodele din anexa I.
(1)  Asomarea se realizează în conformitate cu metodele din anexa I. Pentru a lua în considerare evoluţiile ştiinţifice şi tehnice, Comisia poate aproba metode noi de asomare pe baza unei evaluări a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Personalul responsabil de asomare desfăşoară verificări regulate pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conştienţă sau sensibilitate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii.
(2)  Personalul responsabil de asomare desfăşoară verificări regulate pentru a se asigura că animalele nu prezintă niciun semn de conştienţă sau sensibilitate în intervalul de timp între procesul de asomare şi moarte.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Sângerarea trebuie să înceapă cât mai curând posibil după asomare.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2
Cu toate acestea, oricare astfel de modificare asigură un nivel de bunăstare a animalelor cel puţin echivalent cu cel al metodelor existente, demonstrat prin date ştiinţifice publicate în jurnale relevante, recunoscute internaţional şi care fac obiectul unei evaluări din partea unor experţi în domeniu.
Cu toate acestea, oricare astfel de modificare asigură un nivel de bunăstare a animalelor cel puţin echivalent cu cel al metodelor existente, demonstrat prin date ştiinţifice adecvate.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4
(4)  Codurile comunitare de bune practici privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).
(4)  Orientările comunitare pentru elaborarea procedurilor şi punerea în aplicare a normelor privind metodele prevăzute în anexa I pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1
(2)  Operatorii concep şi pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că uciderea şi operaţiile aferente se desfăşoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1).
(2)  Operatorii concep şi pun în aplicare astfel de proceduri standard de operare pentru a garanta că sacrificarea şi operaţiile aferente se desfăşoară în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). În acest sens, pentru abatoare pot fi folosite procedurile stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3
(3)  Procedurile standard de operare sunt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia.
(3)  Procedurile standard de operare sunt puse la dispoziţia autorităţii competente, la cererea acesteia. Medicul veterinar oficial este informat în scris de fiecare dată când sunt modificate procedurile standard de operare.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3a (nou)
(3a)  Autoritatea competentă poate modifica procedurile standard de operare atunci când acestea nu sunt conforme cu normele şi cerinţele generale stabilite în prezentul regulament.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3b (nou)
(3b)  Alineatele (1)-(3) nu se aplică uciderii animalelor în abatoarele în care se sacrifică mai puţin de 50 de unităţi de animale mari pe săptămână.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a
(a) manipularea şi îngrijirea animalelor înainte de imobilizare;
(a) dirijarea animalelor în scopul imobilizării, asomării sau sacrificării;
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f
(f) sângerarea animalelor vii.
(f) sângerarea animalelor vii şi/sau metodele de sacrificare prevăzute la articolul 4 alineatul (2).
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera fa (nouă)
(fa) uciderea animalelor pentru blană.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3
(3)  Uciderea animalelor pentru blană este supravegheată de o persoană care deţine un certificat de competenţă, conform dispoziţiilor menţionate la articolul 18, care corespunde tuturor operaţiilor efectuate sub supravegherea sa.
eliminat
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a
(a) categoriile sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;
(a) speciile sau greutatea animalelor cărora le sunt destinate echipamentele;
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 8 – litera ca (nouă)
(ca) întreţinerea şi etalonarea materialului.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
(2)  În cursul operaţiilor de sacrificare, un echipament de asomare de rezervă adecvat este disponibil imediat la faţa locului şi se foloseşte în cazul în care echipamentul de asomare utilizat iniţial nu dă rezultate.
(2)  În cursul operaţiilor de sacrificare, o metodă de asomare de înlocuire adecvată este disponibilă imediat la faţa locului şi se foloseşte în cazul în care echipamentul de asomare utilizat iniţial nu dă rezultate. În cazul în care acest echipament de asomare de înlocuire implică instalaţii grele, este adecvată folosirea echipamentului mobil.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Niciun animal nu trebuie imobilizat dacă persoana responsabilă de asomarea sau sacrificarea animalului în cauză nu este pregătită să execute această operaţie.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 10
Cerinţele prevăzute în capitolele II şi III din prezentul regulament au relevanţă în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004.
În timpul unei inspecţii a abatoarelor sau a unităţilor care au fost sau urmează să fie autorizate în ţări terţe pentru a exporta în Uniunea Europeană, în conformitate cu legislaţia europeană, experţii Comisiei se asigură că animalele vii menţionate la articolul 5 au fost sacrificate în condiţii care oferă, din punctul de vedere al bunăstării animalelor, garanţia unui tratament cel puţin echivalent măsurilor stabilite prin prezentul regulament.
Carnea importată dintr-o ţară terţă este însoţită de certificatul sanitar şi, în plus, de un atestat care garantează respectarea cerinţei menţionate anterior.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)
Articolul 10a
Regimul importurilor din ţările terţe
Comisia se asigură că carnea şi produsele din carne care provin din ţările terţe şi care sunt destinate consumului pe piaţa internă respectă dispoziţiile prezentului regulament.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – partea introductivă
(2)  În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă, menţionată la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, aprobă pentru fiecare abator:
(2)  În sensul prezentului regulament, autoritatea competentă, menţionată la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, aprobă pentru fiecare abator cu o capacitate de sacrificare de peste 50 de unităţi de animale mari pe săptămână sau peste 150 000 de unităţi de păsări de crescătorie pe an:
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a
(a) capacitatea maximă a fiecărei linii de sacrificare;
eliminat
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c
(c) capacitatea maximă pentru fiecare spaţiu de adăpostire destinat ecvideelor şi animalelor din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, precum şi păsărilor de crescătorie şi lagomorfelor.
(c) capacitatea maximă pentru fiecare spaţiu de adăpostire destinat ecvideelor şi animalelor din speciile bovină, ovină, caprină şi porcină, precum şi păsărilor de crescătorie, acarinatelor şi lagomorfelor.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
(2)  Operatorii se asigură că animalele ucise fără asomare sunt imobilizate mecanic.
(2)  Operatorii se asigură că, atunci când este necesar, precum şi în cazul sacrificării rituale, în care animalele sunt sacrificate fără asomare, acestea sunt imobilizate mecanic.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – litera e
(e) utilizarea curentului electric la intensităţi care nu asomează sau ucid animalele în circumstanţe controlate, în particular, orice aplicare a curentului electric care nu înconjoară creierul.
eliminat
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2
Cu toate acestea, literele (a) şi (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie.
Cu toate acestea, literele (a) şi (b) nu se aplică dispozitivelor de suspendare utilizate pentru păsările de crescătorie sau pentru lagomorfe.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
(1)  Operatorii adoptă şi pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate pentru a verifica şi a confirma că animalele pentru sacrificare sunt efectiv asomate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii.
(1)  Operatorii adoptă şi pun în aplicare proceduri de monitorizare adecvate pentru a verifica şi a confirma că animalele pentru sacrificare sunt efectiv asomate în intervalul de timp între procesul de asomare şi confirmarea morţii. Animalele trebuie să fie moarte înaintea executării oricărei alte proceduri de jupuire şi eviscerare sau a aplicării unui tratament potenţial dureros.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)
(4a)  Operatorii fermelor de animale pentru blană anunţă în avans autoritatea competentă cu privire la momentul uciderii animalelor, pentru a permite medicului veterinar oficial să verifice că cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi procedurile standard de operare sunt respectate.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
(5)  Codurile comunitare de bune practici privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).
(5)  Orientările comunitare pentru elaborarea procedurilor şi aplicarea normelor privind procedurile de monitorizare în abatoare pot fi adoptate în conformitate cu procedura menţionată la articolul 22 alineatul (2).
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)
(5a)  Medicul veterinar oficial verifică cu regularitate procedurile de monitorizare menţionate mai sus şi aderarea la procedurile standard de operare.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul -1 (nou)
(-1) Operatorii au responsabilitatea de a garanta respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
(1)  Operatorii desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator, care are răspunderea de a garanta că abatorul respectiv respectă normele stabilite prin prezentul regulament. El/ea comunică direct operatorului aspectele referitoare la bunăstarea animalelor.
(1)  Operatorii desemnează un responsabil cu bunăstarea animalelor pentru fiecare abator, care are răspunderea de a supraveghea respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament de către abatorul respectiv. El/ea comunică direct operatorului aspectele referitoare la bunăstarea animalelor.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5
(5)   Alineatele de la (1) până la (4) nu se aplică abatoarelor care sacrifică mai puţin de 1 000 de animale pe an pentru mamifere sau mai puţin de 150 000 de unităţi pe an pentru păsările de crescătorie.
(5)   Abatoarele care sacrifică mai puţin de 1 000 de animale pe an pentru mamifere sau mai puţin de 150 000 de unităţi pe an pentru păsările de crescătorie pot fi administrate de responsabilul cu bunăstarea animalelor, iar procedura de obţinere a certificatului de competenţă va fi simplificată în conformitate cu specificaţiile stabilite de autoritatea competentă.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
(1)  Autoritatea competentă şi operatorii implicaţi într-o operaţie de depopulare stabilesc un plan de acţiune pentru a asigura respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament, înainte de începerea operaţiei.
eliminat
În particular, metodele de ucidere planificate şi procedurile standard de operare corespunzătoare având scopul de a garanta respectarea normelor stabilite prin prezentul regulament se includ în planurile de urgenţă cerute de legislaţia comunitară privind sănătatea animală, pe baza ipotezelor stabilite în planul de urgenţă cu privire la dimensiunea şi situarea focarelor suspectate.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
(3)  În sensul prezentului articol şi în situaţii excepţionale, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziţii ale prezentului regulament, dacă aceasta consideră că respectarea lor poate afecta sănătatea umană sau încetini mult procesul de eradicare a unei boli.
(3)  În sensul prezentului articol şi în cazuri de forţă majoră, autoritatea competentă poate acorda derogări de la una sau mai multe dispoziţii ale prezentului regulament, dacă aceasta consideră că respectarea lor poate afecta sănătatea umană sau încetini mult procesul de eradicare a unei boli sau poate să dăuneze ulterior bunăstării animalelor.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4
(4)  În termen de un an de la data încetării operaţiei de depopulare, autoritatea competentă menţionată la alineatul (1) transmite Comisiei şi pune la dispoziţia publicului, în special prin intermediul internetului, un raport de evaluare privind rezultatele operaţiei respective.
eliminat
Raportul cuprinde, în special:
(a) motivele depopulării;
(b) numărul şi speciile de animale ucise;
(c) metodele de asomare şi de ucidere utilizate;
d) o descriere a dificultăţilor întâmpinate şi, dacă este cazul, a soluţiilor găsite pentru a diminua sau reduce la minimum suferinţa animalelor în cauză;
(e) orice derogare acordată în conformitate cu alineatul (3).
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 16
În cazul uciderii de urgenţă, persoana care se ocupă de animalele în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le ucide cât mai rapid.
În cazul sacrificării de urgenţă, persoana care se ocupă de animalele în cauză ia toate măsurile necesare pentru a le sacrifica cât mai rapid, fără a aduce atingere condiţiilor stabilite în anexa III secţiunea I capitolul VI din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind sacrificarea de urgenţă în exteriorul abatorului.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 17
Articolul 17
eliminat
Centrele de referinţă
(1)  Fiecare stat membru desemnează un centru naţional de referinţă (denumit în continuare "centrul de referinţă"), care are următoarele sarcini:
(a) furnizează expertize tehnice şi ştiinţifice în legătură cu autorizarea abatoarelor;
(b) desfăşoară evaluări ale metodelor noi de asomare;
(c) încurajează în mod activ elaborarea de către operatori şi de către celelalte părţi interesate a unor coduri de bună practică pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, publică şi fac cunoscute aceste coduri şi monitorizează aplicarea lor;
(d) elaborează orientări pentru autoritatea competentă, în sensul prezentului regulament;
(e) acreditează organismele şi entităţile care emit certificatele de competenţă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 18;
(f) comunică şi cooperează cu Comisia şi cu alte centre de referinţă, pentru a face schimb de informaţii tehnice şi ştiinţifice şi de cele mai bune practici privind punerea în aplicare a prezentului regulament.
(2)  În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, statele membre transmit Comisiei şi celorlalte state membre detalii referitoare la centrul lor de referinţă şi pun aceste informaţii la dispoziţia publicului, în internet.
(3)  Centrele de referinţă pot fi stabilite sub formă de reţea, formate din entităţi separate, cu condiţia ca toate sarcinile enumerate la alineatul (1) să fie alocate pentru toate activităţile relevante care au loc în statele membre în cauză.
Statele membre pot desemna o entitate situată în afara propriului teritoriu care să desfăşoare una sau mai multe dintre aceste obligaţii.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b
(b) de a emite certificate de competenţă care atestă promovarea unui examen final independent; subiectele examenului respectiv se referă la categoriile de animale relevante şi corespund operaţiilor enumerate la articolul 7 alineatul (2), precum şi subiectelor prevăzute în anexa IV;
(b) de a asigura că persoanele însărcinate cu desfăşurarea şi menţinerea procedurilor standard de operare menţionate la articolul 6 din prezentul regulament au fost instruite în mod corespunzător;
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c
(c) de a autoriza programele de formare pentru cursurile menţionate la litera (a) şi a conţinutului şi modalităţilor examenului menţionat la punctul (b);
eliminat
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
(2)   Autoritatea competentă poate delega organizarea cursurilor şi a examenului final, precum şi emiterea certificatelor de competenţă unui organism sau unei entităţi separate, care:
(2)   Programele de formare sunt realizate şi, dacă este cazul, oferite chiar de întreprindere sau de un organism agreat de autoritatea competentă.
(a) deţine experienţa, personalul şi echipamentul necesare;
Întreprinderea sau organismul emite certificatele de competenţă în acest domeniu.
b) este independent(ă) şi nu se află în conflict de interese în ceea ce priveşte emiterea certificatelor de competenţă;
În cazul în care consideră că este necesar, autoritatea competentă poate elabora şi organiza programe de formare şi poate emite certificate de competenţă.
(c) este acreditat(ă) de centrul de referinţă.
Datele de contact ale acestor organisme şi entităţi sunt puse la dispoziţia publicului, în special prin intermediul internetului.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1
(3)   Certificatele de competenţă menţionează categoriile de animale şi operaţiile enunţate la articolul 7 alineatul (2) sau (3) pentru care este valabil certificatul.
(3)   Statele membre desemnează autoritatea competentă responsabilă pentru aprobarea conţinutului programelor de formare menţionate la alineatul (2).
Amendamentele 69 şi 70
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2
Certificatele de competenţă sunt valabile pentru o perioadă de maximum cinci ani.
Certificatele de competenţă sunt valabile pe termen nelimitat. Titularii de certificate de competenţă sunt obligaţi să participe în mod regulat la cursuri de formare.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
(2)  Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise fără examen în cazul persoanelor care demonstrează o experienţă profesională relevantă neîntreruptă de cel puţin [zece] ani.
(2)  Până la 31 decembrie 2014, statele membre pot dispune ca certificatele de competenţă menţionate la articolul 18 să fie emise fără examen în cazul persoanelor care demonstrează o formare adecvată şi o experienţă profesională relevantă de cel puţin 12 luni înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2a (nou)
(2a)  Până la 1 ianuarie 2013, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului o propunere legislativă de instituire a normelor şi condiţiilor utilizării abatoarelor mobile în cadrul Uniunii, garantând că se iau toate măsurile necesare pentru a nu se aduce atingere bunăstării animalelor în abatoarele respective.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 1 – rândul 2 – Categorie de animale
Rumegătoare cântărind maximum 10 kg, păsări de crescătorie şi lagomorfe.
Rumegătoare, păsări de crescătorie şi lagomorfe.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 1 – rândul 2 – Parametri-cheie – paragraful 2
O viteză şi un diametru al bolţului corespunzătoare dimensiunii şi speciei animalului.
O viteză şi un diametru al bolţului (metoda plăcii de contact) corespunzătoare dimensiunii şi speciei animalului.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 2 – rândul 2 – Nume
Ucidere prin electricitate aplicată la nivelul capului şi coloanei
Asomarea sau sacrificarea prin electricitate aplicată la nivelul capului şi inimii sau la nivelul capului şi coloanei;
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 2 – rândul nr. 2 – Categorie de animale
Toate speciile cu excepţia mieilor sau porcinelor tinere cu o greutate în viaţă de maximum 5 kg, precum şi a vitelor.
Toate speciile.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul I – tabelul 3 – rândul 2 – Categorie de animale
Porcine şi păsări de crescătorie.
Porcine, păsări de crescătorie şi animale pentru blană.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Anexa I – capitolul II – punctul 7 – paragraful 1a (nou)
Dioxidul de carbon în concentraţii de peste 30% nu se foloseşte pentru asomarea sau sacrificarea păsărilor de crescătorie în cadrul unui abator. Astfel de concentraţii pot fi folosite numai pentru a ucide surplusul de pui sau pentru a controla bolile.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2.3
2.3.  Se creează un ţarc de aşteptare, cu o podea netedă şi părţi laterale solide, între ţarcurile de adăpostire şi pista care conduce la punctul de asomare, pentru a permite un flux stabil al animalelor care urmează să fie asomate şi ucise, precum şi pentru ca persoanele care manipulează animalele să nu fie nevoite să le scoată în grabă din ţarcurile de adăpostire. Ţarcul de aşteptare este proiectat astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.
2.3.  Se creează un ţarc de aşteptare între ţarcurile de adăpostire şi pista care conduce la punctul de asomare, pentru a permite un flux stabil al animalelor care urmează să fie asomate şi sacrificate, precum şi pentru ca persoanele care manipulează animalele să nu fie nevoite să le scoată în grabă din ţarcurile de adăpostire. Ţarcul de aşteptare este proiectat astfel încât animalele să nu poată fi blocate sau călcate în picioare.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2
3.2.  Boxele de imobilizare utilizate împreună cu un bolţ captiv trebuie să posede un dispozitiv care să împiedice mişcările laterale şi verticale ale capului animalului.
eliminat
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.3
3.3.  Nu se folosesc metode de imobilizare a bovinelor în poziţii inverse sau nefireşti.
eliminat
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1a (nou)
4.1a.  Echipamentul pentru asomarea electrică îndeplineşte următoarele cerinţe:
(a) încorporează un dispozitiv sonor sau vizual care indică timpul de aplicare a echipamentului electric la un animal;
(b) este conectat la un aparat care indică tensiunea şi curentul sub sarcină, poziţionat în aşa fel încât să fie uşor vizibil pentru operator.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.2
4.2.  Aparatul electric emite un curent constant.
eliminat
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 7.2
7.2.   Infrastructurile pentru păsările de crescătorie sunt proiectate şi construite astfel încât animalele să fie transportate spre amestecul gazos numai în cutii speciale pentru transport, fără a fi descărcate.
7.2.   Păsările de crescătorie vii ar trebui transportate spre amestecul gazos fie în cutiile lor de transport, fie pe banda transportoare.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.2
1.2.  Animalele sunt descărcate cât mai rapid după sosire şi sacrificate fără întârzieri nejustificate.
eliminat
În cazul păsărilor de crescătorie şi al lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte 12 ore.
În cazul mamiferelor, cu excepţia lagomorfelor, timpul total de transport, împreună cu timpul petrecut de la descărcare la sacrificare, nu depăşeşte:
a) 19 de ore pentru animalele neînţărcate;
b) 24 de ore pentru ecvidee şi porcine;
c) 29 de ore pentru rumegătoare.
După expirarea termenelor menţionate, animalele sunt adăpostite şi hrănite; ulterior, ele beneficiază de cantităţi moderate de hrană la intervale de timp adecvate. În astfel de cazuri, animalele primesc o cantitate adecvată de aşternut pentru vite sau de materiale echivalente, care să garanteze un nivel de confort corespunzător speciei şi numărului de animale în cauză. Materialul respectiv asigură o absorbţie adecvată a urinei şi fecalelor.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.5
În scopul sacrificării, animalele neînţărcate, animalele de lapte în lactaţie, femelele care au fătat în timpul transportului sau animalele livrate în containere au prioritate faţă de celelalte animale. Dacă acest lucru nu este posibil, se adoptă măsuri care să le atenueze suferinţa, în special:
eliminat
(a) mulgând animalele de lapte la intervale de maximum 12 ore;
(b) oferind condiţii adecvate pentru sugar şi pentru bunăstarea animalului nou-născut, în cazul femelelor care au fătat;
(c) oferind apă animalelor livrate în containere.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.7 – litera c
(c) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare, coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe evitabile;
(c) ridicarea sau târârea animalelor de cap, urechi, coarne, picioare (cu excepţia păsărilor şi lagomorfelor), coadă sau lână sau manipularea acestora într-un mod care le produce dureri sau suferinţe evitabile;
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.8a (nou)
1.8a.  Echipamentul electric pentru asomare nu trebuie utilizat ca mijloc de stăpânire sau de imobilizare a animalelor şi nici pentru a le determina să se deplaseze.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1.8b (nou)
1.8b.  Animalele care nu sunt în stare să meargă nu trebuie târâte către locul de sacrificare, ci trebuie sacrificate în locul în care se află.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 2.1
2.1.  Fiecare animal are suficient spaţiu pentru a se ridica, a se aşeza şi a se întoarce.
2.1.  Cu excepţia bovinelor mari adăpostite în spaţii individuale, pentru o perioadă de timp rezonabilă, fiecare animal are suficient spaţiu pentru a se ridica, a se aşeza şi a se întoarce.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Anexa III – secţiunea 2a (nouă)
2a.  Pistol cu bolţ captiv penetrant
2a.1.  Pistolul trebuie poziţionat astfel încât să se asigure pătrunderea proiectilului în cortexul cerebral. În special, împuşcarea vitelor în ceafă este interzisă. Oile şi caprele pot fi împuşcate în ceafă în cazul în care prezenţa coarnelor împiedică folosirea poziţiei coroanei. În astfel de cazuri, instrumentul perforant trebuie plasat imediat în spatele bazei coarnelor şi îndreptat spre gură, iar sângerarea trebuie să înceapă după cel mult 15 secunde de la împuşcare.
2a.2.  În cazul în care se foloseşte un instrument cu bolţ captiv perforant, operatorul trebuie să se asigure că bolţul se retrage complet după fiecare tragere. În cazul în care nu se retrage, instrumentul nu mai trebuie folosit decât după reparare.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Anexa III – secţiunea 2b (nouă)
2b.  Stăpânirea animalelor
Animalul nu trebuie plasat în boxa de asomare, iar capul acestuia nu trebuie plasat într-un mecanism de imobilizare decât în cazul în care persoana care urmează să execute asomarea este pregătită să realizeze această operaţie odată ce animalul este plasat în boxa de asomare sau capul acestuia este imobilizat.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3.1
3.1.  Dacă o singură persoană este responsabilă pentru asomarea, încătuşarea, suspendarea şi sângerarea animalelor, aceasta desfăşoară toate operaţiile menţionate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal.
3.1.  Dacă o singură persoană este responsabilă pentru asomarea, încătuşarea, suspendarea şi sângerarea animalelor, aceasta desfăşoară toate operaţiile menţionate în mod consecutiv asupra unui animal înainte de a efectua oricare dintre ele asupra unui alt animal. Această cerinţă nu se aplică atunci când se practică asomarea în grup.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3.1a (nou)
3.1a.  Sângerarea trebuie începută fără întârziere după asomare şi trebuie executată astfel încât să provoace o sângerare rapidă, abundentă şi completă.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3.2a (nou)
3.2a.  După incizia vaselor de sânge, nu se mai pot executa proceduri medicale sau stimulare electrică pe animale înainte de terminarea sângerării şi, în niciun caz, nu mai devreme de scurgerea unui interval:
(a) de cel puţin 120 de secunde, în cazul unui curcan sau al unei gâşte;
(b) de cel puţin 90 de secunde, în cazul oricărei alte păsări;  
(c) de cel puţin 30 de secunde, în cazul bovinelor asomate;
(d) de cel puţin 120 de secunde, în cazul bovinelor care nu au fost asomate;
(e) de cel puţin 20 de secunde, în cazul ovinelor, caprinelor, porcinelor şi cervidelor.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3.2b (nou)
3.2b În cazul sacrificării unei femele gravide:
(a) dacă uterul este intact, fătul trebuie lăsat înăuntru până când moare;
(b) în caz de dubiu, sau dacă un făt conştient este găsit în uterul unei femele după sacrificare, acesta trebuie scos fără întârziere, asomat cu ajutorul unui bolţ captiv penetrant şi ucis prin sângerare.
Abatoarele trebuie să dispună de echipamentul potrivit pentru a executa această procedură fără întârziere în caz de necesitate.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3.3
3.3.  Păsările se sacrifică folosind un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr vasele de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcţionat în mod eficient, pasărea este ucisă imediat.
3.3.  Păsările se sacrifică folosind un dispozitiv automat de tăiere a gâtului numai dacă se poate stabili faptul că dispozitivul respectiv a tăiat într-adevăr vasele de sânge. Atunci când dispozitivul de tăiere a gâtului nu a funcţionat în mod eficient, pasărea este sacrificată imediat.
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Anexa IV – litera fa (nouă)
(fa) sacrificarea animalelor pentru blană.
Aspecte practice ale manipulării şi imobilizării animalelor.
Aspecte practice ale tehnicilor de asomare.
Metode alternative de asomare şi/sau de sacrificare.
Întreţinerea echipamentelor de asomare şi/sau de sacrificare.
Monitorizarea eficacităţii asomării.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate