Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 2. dubna 2009 - Brusel
 Informace ve veterinární a zootechnické oblasti *
 Statistika Společenství o informační společnosti ***I
 Dohoda ES – Švýcarsko o obchodu se zemědělskými produkty *
 Soudní kontrola v případě přípravných řízení *
 Nové typy nákladů, na něž je možno obdržet příspěvek z ESF ***I
 EFRR, ESF a Fond soudržnosti: ustanovení týkající se finančního řízení ***
 Vzdělávání dětí migrantů
 Práva občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států
 Problémy a perspektivy spojené s evropským občanstvím
 Statistiky Společenství o zahraničním obchodu ***II
 Stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu ***II
 Způsobilost investic podle EFRR do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení ***I
 Kodex Společenství pro vydávání víz ***I
 Systém ekoznačky Společenství ***I
 Dobrovolná účast organizací v systému Společenství řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) ***I
 Provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci *
 Pololetní hodnocení dialogu EU-Bělorusko
 Svědomí Evropy a totalita
 Úloha kultury v rozvoji evropských regionů
 Nová dohoda mezi EU a Ruskem
 Zdravotní rizika spojená s elektromagnetickými poli
 Lepší školství: agenda pro evropskou spolupráci
Texty (379 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí