Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 2. april 2009 - Bruxelles
 Oplysninger på veterinærområdet og det zootekniske område *
 EF-statistikker om informationssamfundet ***I
 EF/Schweiz aftale om handel med landbrugsprodukter *
 Kontrolordre forud for domsafsigelse *
 Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF ***I
 Den Europæiske Regionaludviklingsfond, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden: bestemmelser om finansiel forvaltning ***
 Uddannelse af indvandrerbørn
 Unionsborgeres ret til at færdes frit på medlemsstaternes område
 Problemer og perspektiver i forbindelse med unionsborgerskabet
 Fællesskabsstatistik over handelen med tredjelande ***II
 Grænseværdier for farmakologiske stoffer i fødevarer ***II
 Energieffektivitet og vedvarende energi på boligområdet ***I
 Fællesskabskodeks for visa ***I
 Fællesskabets miljømærkeordning ***I
 Deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) ***I
 Ligebehandling *
 Dialogen mellem EU og Belarus
 Den europæiske samvittighed og totalitarisme
 Kulturens rolle i udviklingen af Europas regioner
 Den nye aftale EU/Rusland
 Sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter
 Bedre skoler: en dagsorden for europæisk samarbejde
Tekster (359 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik