Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 2 ta' April 2009 - Brussell
 Tagħrif fl-oqsma veterinarji u żootekniċi *
 L-istatistiċi tal-Komunità dwar is-soċjetà tal-informazzjoni ***I
 Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli *
 Kontroll ġudizzjarju fil-qafas tal-proċeduri ta' qabel is-sentenza *
 Tipi ta' spejjeż eliġibbli għal kontribut mill-FSE ***I
 ERDF, ESF u l-Fond ta’ Koeżjoni: Dispożizzjonijiet relatati mal-ġestjoni finanzjarja ***
 L-edukazzjoni tat-tfal tal-migranti
 Id-dritt taċ-ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu u jgħixu b'mod ħieles fit-territorju tal-Istati Membri
 Il-problemi u l-prospettivi taċ-ċittadinanza Ewropea
 Statistika Komunitarja relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri ***II
 Limiti ta' residwi ta' sustanzi attivi farmakoloġikament fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali ***II
 Eliġibbiltà taħt l-ERDF ta' investimenti fl-effiċenza fl-enerġija u fl-enerġija rinovabbli fid-djar ***I
 Kodiċi tal-Komunità dwar il-Viżi ***I
 Skema ta’ Ekotikketta Komunitarja ***I
 Il-parteċipazzjoni volontarja ta’ organizzazzjonijiet fi skema Komunitarja ta’ ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS) ***I
 Trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali *
 L-evalwazzjoni bi-annwali tad-djalogu UE Belarus
 Il-kuxjenza Ewropea u t-totalitarjaniżmu
 L-irwol tal-kultura fl-iżvilupp tar-reġjuni Ewropej
 Rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-ftehim l-ġdid bejn l-UE u r-Russja
 Preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa marbuta mal-kampi elettromanjetiċi
 Skejjel Aħjar: aġenda għal kooperazzjoni Ewropea
Testi (383 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza