Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 23. dubna 2009 - Štrasburk
 Udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2007: Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2007: Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský inspektor ochrany údajů
 Udělení absolutoria za rok 2007: EUROJUST
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro léčivé přípravky
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost letectví
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2007: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
 Udělení absolutoria za rok 2007: Rada
 Finanční správa a dohled nad evropskými agenturami
 Přístup na trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) ***II
 Podmínky pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy ***II
 Přístup na trh mezinárodní silniční přepravy zboží (přepracované znění) ***II
 Energetické náročnosti budov (přepracované znění) ***I
 Ratingové agentury ***I
 Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***I
 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***I
 Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících ***I
 Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***I
 Program „Marco Polo“ ***I
 Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***I
 Práva pacientů v oblasti přeshraniční zdravotní péče ***I
 Bezpečnost pacientů *
 Evropská akce v oblasti vzácných onemocnění *
 Udělení absolutoria za rok 2007: Komise
 Udělení absolutoria za rok 2007: sedmý, osmý a devátý Evropský rozvojový fond (ERF)
 Udělení absolutoria za rok 2007: souhrnný rozpočet EU - Hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2007: Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace odborného vzdělávání
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská policejní akademie (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro dohled nad GNSS
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro železnice
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro obnovu
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro životní prostředí
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
 Udělení absolutoria za rok 2007: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Evropské unie pro základní práva
 Udělení absolutoria za rok 2007: Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu
 Odlesňování a znehodnocování lesů
 Akční plán pro městskou mobilitu
 Akční plán o inteligentních dopravních systémech
Texty (1574 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí