Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 23. april 2009 - Strasbourg
 Decharge 2007: Sektion I, Europa-Parlamentet
 Decharge 2007: Sektion IV, Domstolen
 Decharge 2007: Sektion V, Revisionsretten
 Decharge 2007: Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2007: Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2007: Eurojust
 Decharge 2007: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2007: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
 Decharge 2007: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 Decharge 2007: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2007: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
 Decharge 2007: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2007: Sektion II, Rådet
 Økonomisk forvaltning og kontrol af europæiske agenturer
 Markedet for buskørsel (omarbejdning) ***II
 Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet ***II
 Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdning) ***II
 Bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) ***I
 Kredtivurderingsbureauer ***I
 Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***I
 Buspassagerers rettigheder ***I
 Beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder ***I
 Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet ***I
 Det andet Marco Polo-program ***I
 Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***I
 Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser ***I
 Patientsikkerhed *
 Sjældne sygdomme *
 Decharge 2007: Sektion III, Kommissionen
 Decharge 2007: Den 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)
 Decharge 2007: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2007: Sektion VII, Regionsudvalget
 Decharge 2007: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2007: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
 Decharge 2007: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed
 Decharge 2007: Det Europæiske Jernbaneagentur
 Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
 Decharge 2007: Det Europæiske Genopbygningsagentur
 Decharge 2007: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2007: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2007: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2007: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2007: Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2007: EF-Fiskerikontrolagenturet
 Skovrydning og skovødelæggelse
 Handlingsplan for mobilitet i byer
 Handlingsplan for intelligente transportsystemer
Tekster (1473 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik