Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 23 ta' April 2009 - Strasburgu
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta
 Kwittanza 2007: Il-Eurojust
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex)
 Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew tal-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
 Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għas-Sorveljanza tad-Drogi u d-Dipendenza tad-Drogi
 Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)
 Kwittanza 2007: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill
 Il-Ġestjoni Finanzjarja u l-Kontroll tal-Aġenziji tal-UE
 Aċċess għas-suq internazzjonali tal-kowċ u x-xarabank (tfassil mill-ġdid) ***II
 Kondizzjonijiet li għandhom jiġu rispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***II
 Aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija bit-triq (tfassil mill-ġdid) ***II
 Il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (tfassil mill-ġdid) ***I
 Aġenziji tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ***I
 Drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli ***I
 Passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***I
 It-terminu ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur u ta' ċerti drittijiet relatati ***I
 Sistemi Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u għall-interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport ***I
 It-tieni programm “Marco Polo” għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja tal-Komunità biex tittejjeb il-prestazzjoni ambjentali tas-sistema tat-trasport tal-merkanzija ("Marco Polo II") ***I
 Netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport tal-merkanzija kompetittiv ***I
 Id-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali ***I
 Is-Sikurezza tal-pazjent *
 Azzjoni Ewropea fil-qasam tal-mard rari *
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Kummissjoni
 Kwittanza 2007: Is-Seba', it-Tmien u d-Disa' Fond Ewropew għall-Iżvilupp (EDF)
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Kumitat Ekonomiku u Soċjali
 Kwittanza 2007: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni
 Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni
 Kwittanza 2007: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija
 Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea tas-Sorveljanza tal-GNSS
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent
 Kwittanza 2007: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel
 Kwittanza 2007: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea
 Kwittanza 2007: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd
 Deforestazzjoni u d-degradazzjoni tal-foresti
 Il-pjan ta' azzjoni għall-Mobilità Urbana
 Pjan ta’ Azzjoni tas-Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti
Testi (1598 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza