Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 23 april 2009 - Straatsburg
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europees Parlement
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Hof van Justitie
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Rekenkamer
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europese Ombudsman
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Europese toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2007: Eurojust
 Kwijting 2007: Europees Geneesmiddelenbureau
 Kwijting 2007: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 Kwijting 2007: Europees Agentschap voor het beheer van de operationale samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX)
 Kwijting 2007: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 Kwijting 2007: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
 Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding
 Kwijting 2007: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
 Kwijting 2007: algemene begroting EU, Raad
 Financieel beheer en toezicht bij de EU-agentschappen
 Toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) ***II
 Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerder ***II
 Toegang tot de markt voor het internationale goederenvervoer over de weg (herschikking) ***II
 Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***I
 Ratingbureaus ***I
 Rechten van passagiers die over zee of binnewateren reizen ***I
 Rechten van autobus- en touringcarpassagiers ***I
 Beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten ***I
 Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen ***I
 Programma Marco Polo II ***I
 Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***I
 Rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg ***I
 Patiëntveiligheid *
 Europees optreden op het gebied van zeldzame ziekten *
 Kwijting 2007: Algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie
 Kwijting 2007: zevende, achtste en negende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
 Kwijting 2007: algemene begroting EU, Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2007: Algemene begroting EU, Comité van de regio's
 Kwijting 2007: Europese stichting voor opleiding
 Kwijting 2007: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
 Kwijting 2007: Europese Politieacademie (CEPOL)
 Kwijting 2007: Europese GNSS - toezichtautoriteit
 Kwijting 2007: Europees Spoorwegbureau
 Kwijting 2007: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Kwijting 2007: Europees Bureau voor wederopbouw
 Kwijting 2007: Europees Milieuagentschap
 Kwijting 2007: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2007: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
 Kwijting 2007: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
 Kwijting 2007: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
 Kwijting 2007: Communautair Bureau voor visserijcontrole
 Ontbossing en aantasting van bossen
 Actieplan inzake stedelijke mobiliteit
 Actieplan intelligente vervoerssystemen
Teksten (1579 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid