Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 23 aprilie 2009 - Strasbourg
 Descărcarea de gestiune 2007: Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Justiţie
 Descărcarea de gestiune 2007: Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2007: Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor
 Descărcarea de gestiune 2007: Eurojust
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Medicamente
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)
 Descărcarea de gestiune 2007: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)
 Descărcarea de gestiune 2007: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
 Descărcare de gestiune 2007: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale CEDEFOP
 Descărcarea de gestiune 2007: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2007: Consiliul
 Gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE
 Accesul la piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***II
 Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier ***II
 Normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri(reformare) ***II
 Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***I
 Agențiile de rating al creditelor ***I
 Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare sau pe căi navigabile interioare ***I
 Drepturile călătorilor din transportul cu autobuzul şi cu autocarul***I
 Durata de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe ***I
 Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***I
 Programul Marco Polo II ***I
 Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv ***I
 Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere ***I
 Siguranţa pacienţilor*
 Acțiunea europeană în domeniul bolilor rare*
 Descărcarea de gestiune 2007: Comisia
 Descărcarea de gestiune 2007: al şaptelea, al optulea şi al nouălea Fond European de Dezvoltare (FED)
 Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Economic şi Social European
 Descărcarea de gestiune 2007: Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană de Formare
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
 Descărcarea de gestiune: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
 Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană de Mediu
 Descărcarea de gestiune 2007: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
 Descărcarea de gestiune 2007: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
 Descărcare de gestiune 2007: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2007: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului
 Defrișări și degradarea pădurilor
 Un plan de acţiune privind mobilitatea urbană
 Planul de acțiune pentru sisteme de transport inteligente
Texte (1621 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate