Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 23. april 2009 - Strasbourg
 Razrešnica 2007: Evropski parlament
 Razrešnica 2007: Sodišče Evropskih skupnosti
 Razrešnica 2007: Računsko sodišče
 Razrešnica 2007: Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica 2007: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica 2007: Eurojust
 Razrešnica 2007: Evropske agencije za zdravila
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost v letalstvu
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX)
 Razrešnica 2007: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
 Razrešnica 2007: Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
 Razrešnica 2007: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
 Razrešnica 2007: Prevajalski center za organe Evropske unije
 Razrešnica 2007: Svet
 Finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (prenovitev) ***II
 Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***II
 Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) ***II
 Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) ***I
 Bonitetne agencije ***I
 Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***I
 Pravice potnikov v avtobusnem prometu ***I
 Trajanje varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic ***I
 Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***I
 Drugi program "Marco Polo" za dodelitev finančne pomoči Skupnosti za večjo okoljsko učinkovitost sistema tovornega prometa ("Marco Polo II") ***I
 Evropsko železniško omrežje za konkurenčen tovorni promet ***I
 Pravica pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva ***I
 Varnost pacientov *
 Evropsko ukrepanje na področju redkih bolezni *
 Razrešnica 2007: Komisija
 Razrešnica 2007: sedmi, osmi in deveti evropski razvojni sklad (ERS)
 Razrešnica 2007: Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica 2007: Odbor regij
 Razrešnica 2007: Evropska fundacija za usposabljanje
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica 2007: Evropska policijska akademija
 Razrešnica 2007: Evropskei nadzorni organ za GNSS
 Razrešnica 2007: Evropska železniška agencija
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za pomorsko varnost
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za obnovo
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za okolje
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost hrane
 Razrešnica 2007: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
 Razrešnica 2007: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 Razrešnica 2007: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
 Razrešnica 2007: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva
 Krčenje in propadanje gozdov
 Akcijski načrt za mobilnost v mestih
 Akcijski načrt za inteligentne prometne sisteme
Besedila (1438 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov