Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο
 Tα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν
 Υποστήριξη του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε
 Ανθρωπιστική κατάσταση των ατόμων στο στρατόπεδο Ασράφ
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία *
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) *
 Διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου, ιδίως βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, στο πλαίσιο των αντιτρομοκρατικών ενεργειών, της εφαρμογής του νόμου, του ελέγχου της μετανάστευσης, των τελωνειακών υπηρεσιών και των ελέγχων στα σύνορα
 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων - Καταπολέμηση της απάτης - Ετήσια έκθεση 2007
 Η βουλευτική ασυλία στην Πολωνία
 Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΚΑΠ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και λοιποί παράγοντες
 Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ***II
 Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I
 Εναρμονισμένοι όροι εμπορίας των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών ***I
 Διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ***I
 Δραστηριότητα ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος ***I
 Υγειονομικοί κανόνες σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ***I
 Θέσπιση μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών *
 Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις *
 Κοινό σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά τη φοροδιαφυγή που συνδέεται με την εισαγωγή και άλλες διασυνοριακές συναλλαγές *
 Μηχανισμός μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών
 Ρυθμιστικές πτυχές των νανοϋλικών
 Ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
 Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της G20
 Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια
 Η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
 Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (NPT)
 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 25η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007)
Κείμενα (1279 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου