Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Perjantai 24. huhtikuuta 2009 - Strasbourg
 Naisten oikeudet Afganistanissa
 Tuki Sierra Leonen erityistuomioistuimelle
 Ashrafin leirin asukkaiden humanitaarinen tilanne
 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus *
 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus (valinnainen pöytäkirja) *
 Etniseen alkuperään ja rotuun perustuvan profiloinnin ongelma terrorismin torjunnan, lainvalvonnan, maahanmuuton sekä tulli- ja rajavalvonnan yhteydessä
 Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2007
 Parlamentaarinen koskemattomuus Puolassa
 Hallinto YKP:n puitteissa: Euroopan parlamentti, alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat ja muut toimijat
 Kasvinsuojeluaineita koskevat tilastot ***II
 Energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset (uudelleenlaatiminen) ***I
 Rakennusalan tuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen ***I
 Rajatylittävät maksut yhteisössä ***I
 Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminta ***I
 Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöt ***I
 Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille *
 Säästöjen tuottamien korkotulojen verotus *
 Yhteinen alv-järjestelmä maahantuontiin ja muihin rajatylittäviin operaatioihin liittyvien veropetosten osalta *
 Keskipitkän ajan rahoitustuki jäsenvaltioiden maksutaseille
 Nanomateriaaleja koskeva sääntely
 Vuotuinen keskustelu vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 39 artikla)
 G20-maiden huippukokouksen päätelmät
 Vakauden ja hyvinvoinnin vakiinnuttaminen Länsi-Balkanilla
 Bosnia ja Hertsegovinan tilanne
 Ydinaseiden leviämisen estäminen sekä ydinsulkusopimuksen tulevaisuus
 Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus
 Komission 25. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2007)
Tekstit (835 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö